Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


BLAKE PETER: Livingstone Marco: Peter Blake - One man show

 Peter Blake
One man show

Autor: Marco Livingstone
• Vydavatel: Lund Humphries
• 200 barevných a 25 černobílých obrázků
• Datum vydání: 2009
• Rozměr: 290 x 245mm, 240 stran, pevná vazba
• ISBN: 978-0-85331-980-1
• Cena: £35.00 » Online: £31.50

 

Peter Blake (nar. 1932), významný stoupenec hnutí pop art, je od raných 60. let jedním z nejpopulárnějších umělců své generace. Jeho renomé bylo od počátku založeno na tom, že zasahoval do nejrůznějších oborů. Byl především malířem, ale také dělal koláže, kresby, akvarely, plastiku, volnou i užitou grafiku, včetně obalů gramofonových desek, z nichž nejznámější je jeho návrh desky Beatles Sgt Pepper z roku 1967.

Publikace Peter Blake: One man show připomíná umělcovu mimořádnou všestrannost a hodnotí jeho dílo ve všech oborech od 50. let do dneška. Marco Livingstone hledá zdroj Blakeova umění v jeho dětství a mládí, konkrétně v dělnickém původu jeho rodiny. Poukazuje na jeho touhu po nevinnosti dětství, tak jak se projevuje v jeho sladko-hořkých obrazech od raných do poloviny 50. let, kde Blake zachycuje děti čtoucí komiksy anebo navštěvující sobotní dopolední filmová představení. Od této doby, kdy studoval na Royal College of Art v Londýně, se datuje jeho zájem o náměty z oblasti populární zábavy a nejde jen o náměty, ale také o způsob formálního vyjádření, které v populárním umění čerpá a uplatňuje ve svých obrazech.

Způsob, jakým Blake vyjadřoval své nadšení pro masovou kulturu během 50. let ho vynesl do popředí hnutí pop artu ještě před tím, než bylo vůbec pojmenované a nezávisle na ostatních britských, amerických a evropských umělcích, kteří se inspirovali podobnými zdroji. Zásluhou radikální povahy jeho kolážových obrazů především z let 1959-62 se stal výjimečně vlivnou osobností v rámci britského popu.

V dodatku knihy je zmíněna Blakeova aktivita vášnivého sběratele a to nejen umění jiných, ale nejrůznějších artefaktů vůbec, jako další projev jeho zájmů, které inspirovaly do velké míry jeho umění a byly projevem úcty ke kreativitě jiných. Zvláštní kapitola věnovaná jeho užitému umění ukazuje, jak byl Blake schopen vyhovět požadavkům klientů a přitom si uchovat svojí uměleckou identitu.

Přes nejrůznější Blakeovy odbočky, kdy zkoušel různé vyjadřovací možnosti, vidí tento umělec jádro své tvorby ve figurální malbě, která je jakýmsi kmenem stromu, který se větví do pop artu, koláže, plastiky, volné grafiky a grafického designu. Tato kniha zachycuje poutavou, různorodou a nesmírně imaginativní one man show jíž je mimořádné a plodné dílo Petera Blakea.

O autorovi: Marco Livingstone je vedoucí autorita na současné umění, o kterém píše a je kurátorem výstav. Jeho specifickým zaměřením je pop art a figurální malba. Dělal kurátora výstav pop artu po Evropě, Japonsku i Kanadě; vedle toho také organizoval četné retrospektivní výstavy umělců, jako jsou např. Patrick Caulfield, Jim Dine, Allen Jones, R. B. Kitaj, Peter Phillips, Paula Rego, George Segal and Tom Wesselmann. Je autorem katalogů těchto výstav, často publikovaných separátně v rozšířené verzi a napsal též řadu dalších monografií a knih o malbě, fotografii a plastice. 

Obsah: Poděkování; Úvod; Kapitola 1: Zábava; Kapitola 2: Pop!; Kapitola 3: Fantazijní postavy; Kapitola 4: Pozorování; Kapitola 5: Umění pro druhé; Kapitola 6: Fantazie; Kapitola 7: Návrat k dějinám umění; Postskript: Sbírání jako umění; Chronologie; Sólové výstavy; Veřejné sbírky; Výběr z literatury; Seznam reprodukcí; Rejstřík

Zpracovala: Irena Goldscheiderová

Anglický text:


Peter Blake
One man show

 
• Imprint: Lund Humphries
• Illustrations: Includes 200 colour and 25 b&w illustrations
• Published: May 2009
• Format: 290 x 245mm
• Extent: 240 pages
• Binding: Hardback

(Also as Limited Edition Hardback)

ISBN: 978-0-85331-980-1
• Price : £35.00 » Online: £31.50
• BL Reference: 709.2
• LoC Control No: 2008932973

Print friendly information sheet

• Marco Livingstone

• Since his emergence in the early 1960s as a key member of the Pop Art movement, Peter Blake (b.1932) has been one of the best-known and widely loved artists of his generation. Blake's reputation from the outset was based on working across all media. Though primarily a painter, he has produced collages, drawings, watercolours, sculpture, prints, as well as commercial art in the form of graphics and album covers, most notably his design for The Beatles' Sgt Pepper album in 1967.
Peter Blake: one man show considers the artist's remarkable diversity, assessing his work across all media, from the 1950s to the present. Marco Livingstone grounds Blake's art firmly in the working-class existence that he led as a child and a teenager, identifying a yearning for the innocence of childhood in Blake's bittersweet paintings of the early to mid-1950s depicting children reading comics or going to the Saturday matinée at the cinema. From that moment, while studying at the Royal College of Art in London, Blake concerned himself with popular entertainments as subject matter, and as the source of formal solutions, for his paintings.

The directness with which Blake gave expression to his enthusiasms for mass culture during the 1950s brought him to the forefront of the Pop Art movement before it had even been named, and independently of the investigations into similar areas by other British, American and European artists. The radical nature of his collage paintings of 1959-62, in particular, made him a singularly influential figure within British Pop.

Blake's parallel life as a voracious collector not only of other art but of all kinds of artefacts is touched on in the postscript as another manifestation of the concerns behind much of his art, particularly his collages, as an act of homage to the creativity of others. A separate chapter on his commercial work examines how Blake has been able to satisfy the demands of his clients while preserving his own artistic identity.

Despite his forays into a range of more experimental media, Blake sees figurative painting as the core of his work, the trunk of a tree whose branches include excursions into Pop Art, collage, sculpture, graphics and printmaking. This book reflects the engagingly diverse and endlessly imaginative one-man show that constitutes the extraordinary and prolific work of Peter Blake.

• Contents: Acknowledgments; Introduction; Chapter 1: Amusements; Chapter 2: Pop!; Chapter 3: Fantasy Figures; Chapter 4: Observations; Chapter 5: Art for Others; Chapter 6: Escapist Fantasies; Chapter 7: Revisiting Art History; Postscript: Collecting as an Art; Chronology; Solo Exhibitions; Public Collections; Selected Bibliography; Index of Illustrated Works; Index

• About the Author: Marco Livingstone is a leading authority on contemporary art, both as a writer and independent curator, with a particular interest in Pop Art and figurative painting, both of which he has published on extensively. He has curated Pop Art exhibitions throughout Europe and in Japan and Canada as well as numerous touring retrospectives including those of Patrick Caulfield, Jim Dine, Duane Hanson, David Hockney, Allen Jones, R.B. Kitaj, Peter Phillips, Paula Rego, George Segal and Tom Wesselmann. His publications on painting, sculpture and photography include extended catalogues for those exhibitions as well as monographs on Dine, Hockney, Jones, Kitaj and Duane Michals. His book David Hockney: Portraits and People was awarded the Sir Bannister Fletcher Award for best book on the arts in 2004. His Patrick Caulfield: Paintings (2005) and Richard Woods (2006) are published by Lund Humphries.

Zpracovala: Irena Goldscheiderová

 


Vydáno: 21.12.2009