Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Západní rukopisy - aukce

 

Sotheby´s Londýn, New Bond Street, Velká Británie
8. prosince 2009

    

Stříbrný důl v Čechách, Rozsáhlá panoramatická knižní malba z iluminovaného rukopisu zpěvníku na pergamenu, [Čechy (Praha), asi 1490]. Dva spojené listy na pergamenu, společný rozměr 645 x 443 mm, miniatura s množstvím scén uspořádaných kolem tří skupin budov a kopců u Kutné Hory, na papíře z devatenáctého století, s vodoznakem, I. WHATMAN;  Položka č. 18 byla vydražena za 612,450 GBP, vyvolávací cena: 200,000 - 300,000 GBP.

Toto je dlouho ztracená sesterská miniatura kutnohorského kancionálu (Vídeň, ÖNB. Cod. 15,502), která vyobrazuje proces dolování stříbra a výrobu mincovního kovu v Kurné Hoře, Čechy. Je to jeden z největších a nejdůležitějších severoevropských světských iluminovaných miniatur, které se dochovaly. Doposud byla známá pouze z černobílých fotografií v publikaci z roku 1929 a téměř s jistotou nebyla vystavena od středověku na veřejnosti.  
Tato úchvatná miniatura je dílem objemného bohatství, které bylo nahromaděno v patnáctém století v Kutné Hoře. Velké množství stříbra zde bylo objeveno na konci třináctého století. Během dvou let se stala celá oblast majetkem českého krále Václava II. (+ 1305) a těžba tak upevnila moc koruny až do pozdního středověku. Všech sedmnáct královských mincoven bylo centralizováno při Kutné Hoře a královský monopol vybudoval svou prestiž na obchodování se stříbrem. Dokumenty ukazují, že vytěžené množství bylo obrovské a že ve čtrnáctém století opouštělo Kutnou Horu každoročně přibližně 20 tun stříbra (snad více než tisíckrát očištěné).
Město a zvláště cech horníků utrácely své bohatství různými způsoby, včetně zhotovení série rozsáhlých zpěvníků, ve kterých jsou vyobrazeny výjevy z jejich pracovní náplně. Pravděpodobně žádné jiné město v Evropě nevlastnilo liturgický rukopis se světskými ilustracemi. Nejranější kutnohorský zpěvník se zdá být lobkovickým antifonářem, který vyzdobil umělec Valentin Noh v roce 1471 (nyní Národní knihovna České republiky, Praha). 
Zahrnuje titulní obrázek (nyní zcela poškozený), který zachycuje horníky uvnitř hory pod jednotlivými dřevenými staveními, obklopenými na třech stranách výjevy důlních úředníků a větší skupinu horníků pracujících ve víru z listí. Tvůrci našeho rukopisu si vzali jako své východisko kutnohorský kancionál a s rostoucími rozměry a úrovní detailů se podařilo vytvořit obrazové příběhy celého procesu produkce stříbra od dolování rudy až po organizování jeho prodeje. Celý průmysl je ukázán v jednotlivých obrazech jako obrovský a komplexní, stejně jako v obrazech Pietera Breughela.
Není to pouze světská scéna nesmírné vzácnosti, ale také nejvzácnější předmět středověkého umění – kompozice ze života. Některé ze scén horníků v podzemí mohly být zpracovány podle lobkovického antifonáře, ale obsahuje i mnohé detaily, které dokazují, že umělec/umělci museli cestovat z Prahy do Kutné Hory (a snad přímo do hlubin dolů samotných), aby sledovali dělníky a vytvořili studie a skici. Obrazy zde na rozdíl od všech, které vyrobil středověký svět, jsou jedinečné – umění v okamžiku vzniku. Vyobrazení úředníků a důlních hodnostářů jsou portréty individuí, jež podali zakázku a za knihu zaplatili; postavou v bohatě zdobeném obleku, sedící na koni a dohlížející na důl, je pravděpodobně Hofmeister Nikolas, o kterém se zmiňuje i lobkovický antifonář.

Scény s narativními výjevy jsou následující:
1. Důl
Hora u Kutné Hory, zachycená v tmavě modrém kameni, se táhne dolů po pravé straně miniatury a uzavírá deset scén horníků při práci, každý s malou římskou lampou. Ti v plochých burgundských kloboucích pracují s krumpáči a kladivy a další v bílých uniformách se špičatými kapucemi rozbíjejí kladivem velké kameny. Jiný horník v bílé kapuci podpírá tunel kusy dřeva. Na úpatí hory sedí horníci s nohama kolem sudu držící svíčku. Ruda se nakládá na ploché dřevěné sáně a dělníci je táhnou. Mizí nahoře v tunelu, na vrchol hory, kde dva další dělníci zvedají kožené pytle s rumpálem. Horník vychází ze země po žebříku s lampou na klobouku, další drží nějaké varianty záznamů (snad jako záznam počtu mužů, kteří sestoupili do dolu) podává svou lampu sedícímu vousatému úředníkovi a třetí v pozadí podává malý vak (pravděpodobně s penězi) ženě u stolu. Tři velké dřevěné stavby v pozadí naznačují rozsah dolů.
2. Zpracování rudy
Vlevo na miniatuře jede muž v bohatě zdobeném oděvu s pery na klobouku a s bičem (snad dozorce v dole) na prohlídku dolu. Dvě specializované budovy jsou umístěné na vrcholu vodních toků, které pohánějí kolo. Nějací muži kontrolují, zda jsou kusy ve stejných velikostech, a jiní zbavují rudu nečistot. Další muži umývají koše rudy holýma rukama v potoku. Ruda je převážena trakařem k dvěma pecím. Vlevo od těchto dalších dělníků pracují velké vyvážené měchy, které vytápí širokou pánev, v níž se stříbro udržuje v tekutém stavu. Jeden dělník s dlouhým nástrojem podobný oštěpu naklání pánev a vlévá stříbro do formy na zemi.
3. Povrchový sběr
Vlevo na miniatuře rozbíjejí dělníci, kteří nejsou oblečeni v bílých košilích, kladivy malé kusy skály, nakládají rudu na vozy a přenášejí je ke stavení, kde je kontrolují předtím, než budou rozdrceny.
4. Výroba mincí
Ve spodní části obrazu se proměňuje v kamenných budovách očištěné stříbro v mince. Na pravé straně se stříbro zahřívá a prudce ochladí a velmi schopní dělníci, jež mají na hlavách pokrývku v podobě turbanů, jej rozřezávají na kusy. Vlevo je ženy se stejnými klobouky váží předtím, než do nich muži sedící na úzkých lavicích pokrytých surovou kůží vyrazí královský znak. Ve středu váží úředník v bohatě zdobeném oděvu stříbro a sepisuje záznamy. Správce s klíči a dva strážní stojí před nimi. Venku na nádvoří počítají dělníci mince, muž přemisťuje dva sudy a dva psi se rvou.
5. „Dražba“
V horní části miniatury je velké stavení, na kterém vlají dvě červené standarty – každá s korunou a písmenem „V“ ve zlatě (královský znak krále Vladislava Jagellonského, 1456-1516, následníka Matyáše Korvína, uherského krále). Muži sedí kolem kulatého stolu, různě oblečení, a ukazují stříbrný prach a nově ražené mince. Muž s dlouhými světlými vlasy a hnědým kloboukem stojí za vyvýšenou kazatelnou na konci místnosti, otevřená kniha před ním a hůl v ruce; buď úředník nebo snad dražitel (a pokud tomu tak je, pak je to nejranější vyobrazení dražby ve středověkém umění). V popředí sype jeden z kupců mísu se vzorky do vaku, který drží sluha, možná se jedná dokonce o krádež. 
6. Jídlo a láska
Mezi vyobrazenými v procesu výroby stříbra je několik málo nahodilých vizuálních detailů, které nám vypovídají něco málo o všedním životě těchto aktérů v miniatuře. Prvním z nich je strava dělníků. Na rohu „aukčního domu“ jsou dva stoly, každý s jednou ženou sedící u něj, která drží v jedné ruce nůž, s nímž něco krájí chléb. Na horním výjevu se dělník natahuje pro jeden z nich. Voda byla dostupná pro celou oblast (dokonce v dole) v malých dřevěných sudech. Za otevřenými dveřmi a z dohledu kupců muž v modré tunice vášnivě svírá ženu v zelených šatech, zatímco svůj pohled směřuje k místnosti, aby nebyli přistiženi.   


                                     

Evangelia, v řečtině, iluminované rukopisy na pergamenu. [východní Středomoří, 12. století, iluminace ze 14. století]. 260 stran (poslední prázdná), 265 x 197 mm, na začátku chybí dva listy, napsány hnědou tuší více než jedním písařem v pravidelném řeckém písmu, iniciály a okrajové záznamy liturgických výkladů v červené, některé iniciály ve zlatě (bez pochyb ze 14. století), čtyři iluminované iniciály a kresby dodané ve čtrnáctém století přes dřívější rovinu nákresu, čtyři celostránkové miniatury domalovány ve čtrnáctém století, středověké malované okraje vzájemně spojených prstenů a kruhů a rostlinná výzdoba, na začátku 20. století tmavě červeno-hnědém safiánu se slepotisky, autor Leighton, Brewer Street, skříňka v sytě hnědém safiánu, titul pozlacený; Položka č. 39 byla vydražena za  289,250 GBP, vyvolávací cena: 80,000 - 120,000 GBP.
                                 

Rosebery Rolle, Žalmy a Písně Šalamounovy v překladu předviklifovské angličtiny, s komentáři Richarda Rolla (+1349), ve střední angličtině, rukopis na pergamenu [severní Anglie (pravděpodobně severozápadní Yorkshire), konec 14. století a polovina 15. století]. 193 listů, 293 x 195 mm, popsané místo přibližně 130-150 x 230 mm, ve dvou sloupcích, asi 40 řádků ve třech různých rukopisech s použitím typu textura nebo anglicana, světle nebo tmavě hnědá tuš, některé listy s prodlouženými kaligrafickými iniciálami v horní části bordur, mnoho malých iniciál v červené nebo zelené, jedna větší s jednoduchým kontrastem v práci s perem, tři velké propracované, kolorované iniciály, titul pozlacen na hřbetu, čísla stránek popsána později klerikem MS.; Položka č. 48 byla vydražena za 217,250 GBP, vyvolávací cena: 40,000 - 60,000 GBP.

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:


Vydáno: 22.12.2009