Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Ze zářijového čísla Print Quarterly (roč. 26/3):

 

Print quarterly

Září 2009
Ročník XXVI, č.3

Hlavní články

Achim Gnann a Hannah Singer, Stopy tisku na zadní straně Rafaelovy kresby
str. 215- 226

Antický výjev bakchanálii s tančícími fauny zachycený na Rafaelově kresbě červenou křídou uložené v Albertině byl záhy po vzniku cirkulován v podobě grafických listů Agostina Veneziana aj. autorů.  Během restaurování kresby byly na zadní straně objeveny zajímavé stopy po tisku, které vedou autory ke zkoumání historie kresby, jejího autorství a vztahu k některým dochovaným rytinám se stejným motivem.David Paisley a Giulia Bartrum
, Hans Holbein a Miles Coverdale: Nový dřevořez
str. 227- 253

                

Základem studia publikovaného v této stati je dřevořez – ilustrace ke kramářské písni, kterou autoři nazývají Luther bojující s papežem ze sbírky Pepysovy knihovny v Magdalen College, Cambridge. Autoři připisují jednoznačně autorství Hansovi Holbeinovi ml., za autora doprovodného textu určují Milese Coverdala. Sledují historii původní desky a zabývají se datováním různých jejích otisků. Na základě této a jiných prací zkoumají Holbeinův postoj k luteránství a snaží s pomocí – omezené - přežívající fyzické evidence přispět k rekonstrukci sítě kontaktů mezi různými osobnostmi doby reformace, včetně nakladatelů, tiskařů, umělců i autorů textů v Londýně i v cizině. Zejména Holbeinova role na tomto poli se jim jeví větší, než mu byla doposud přisuzovaná jinými odborníky.

Kratší články

Stefano Pierguidi, Salviatti jako knižní ilustrátor: nová atribuce

Předmětem zájmu jsou alegorické dřevořezy z knihy her Giardino d’Pensieri, známé jako Le Sorti, vydané v roce 1540 Francescem Marcolinim v Benátkách. Jejich autorství bylo v minulosti připisované malíři Giuseppu Portovy nebo Marcolinimu samotnému. Iris Cheney v roce 1963 poukázala poprvé na Salviattiho (původní jméno Francesco de Rossi) autorství některých tisků z tohoto cyklu, autor článku mu připisuje další dva tisky, konkrétně Peccato a Pertinace. Podle něj navíc tato teze vede k domněnce, že Salviatti inspiroval také slavnou Bronzinovu Alegorii s Venuší a Cupidem.

Martin Hopkinson, Whistlerova první výstava grafiky

Článek poukazuje na několik výstav Jamese McNeil Whistlera, které se konaly za jeho života, konkrétně v 60. a 70. letech 19. století. Tyto akce byly komentovány v soudobém tisku, ale nedostalo se jim žádné velké pozornosti později. První z nich byla pravděpodobně první samostatná Whistlerova výstava vůbec a to v Londýně u vydavatele E.Thomase v Bond Street roce 1861. Hopkinson věnuje pozornost jednotlivým grafikám, osobnostem a nakladatelstvím s výstavami spojenými, včetně tehdejších sběratelů Whistlerovy grafiky i reakcí v soudobém tisku.

William Cole, O rané grafice Williama Kentridge

 
William Kentridge, narozen v Johannesburku v roce 1955 je znám jako jeden z velice všestranných, inovativních a výrazných umělců a to zejména díky tvorbě v oboru animace, loutkářství a scénografie. Málokdo ovšem věnuje pozornost tomu, co bylo zásadně důležité v době krystalizace jeho výtvarného projevu zhruba před 30 lety a to grafice, konkrétně jde o cyklus monotypů Pit a lepty Domestic Scenes. Těmto grafickým pracím, dnes nesnadno dostupným a zapomenutým, je věnován článek. 
Poznámky, recenze, zprávy
Recenze publikací:

Simon Turner, Historie kartografie, str. 303 (Kniha: David Woodward: The History of Cartography, Volume Three: Cartography in the European Renaissance, University of Chicago Press, 2007

Jonas Beyer, Historie monotypu, str. 306 (Kniha: Carla Esposito Hayter, The Monotype: The History of a Pictorial Art, Milan Skira Editore, 2007
 
Tanya Szrajber, Čínská grafika ve Francii, str. 308 (Kniha: Pascal Torres-Guardiola, Les Batailles de l´Emperuer de Chine: La gloire de Qianlong célébrée par Louis XV, une commande royale d´estampes, Paris, Louvre, 2009

Camilla Murgia, Politika a grafika v revoluční Francii, str. 310 (Kniha: Rolf Reichardt and Hubertus Kohle, Visualizing the Revolution: Politics and the Pictorial Arts in Late Eighteenth-century France, London, Reaktion Books, 2008
 
Emma Chambers, Oživení leptu, str. 314 (Kniha: Elizabeth Helsinger, Martha Tedeschi at al. , The Writing of Modern Life: The Etching Revival in France, Britain and the US 1850-1940, Chicago, University of Chicago Press, 2009

Phillip Dennis Cate, Steinlen, str. 316 (Kniha: Philippe Kaenel and Catherine Lepdor, Théophile-Alexandre Steinlen: L´ Oeil de la rue, Musée Cantonaldes Beaux-Arts, Lausanne, 2009

http://www.printquarterly.com/

Zpracovala: Irena Goldscheiderová

Anglický text:

Obr.: © Print Quarterly


Vydáno: 12.01.2010