Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kresby starých mistrů - aukce

 

 

 

Sotheby´s, New York, USA
27. ledna 2010

Giovanni Antonio Canal, zvaný Caneletto (Benátky 1697 - 1768), Studie obchodní lodi,  pero a hnědá tuš a černý pastel, vepsáno hnědou tuší: Canaleto, 244 x 191 mm; Položka č. 89 byla vydražena za 542,500 USD, vyvolávací cena: 200,000 - 300,000 USD.
Kresby lodí v podání Canaletta jsou velmi vzácné. Jiná další, zobrazující zakotvenou benátskou šalupu, patřila dříve do sbírky Sira Bruce Ingrama a je neobyčejně podobná výjevu na současné kresbě.1
Kresby jsou podobné rovněž v přístupu k tématu. Studie válečné galéry je ale provedena sušší technikou (nyní v Berlíně), již Constable a Links zanesli do prodejního katalogu jen s výhradami. 2
Současná kresba je nicméně pouze jednou ze tří, které vyobrazují i postavy a charakteristické vykreslení jejich rysů spolu se světlem na vodě a detaily mořských řas na lanech v kotvišti – tyto tradiční prvky v obraze dokládají, že autorem kresby není nikdo jiný než Canaletto.
Zvláště pokud porovnáme vztahy mezi následujícími obrazy Pohled na Benátky z Punta della Mota (v Royal Collection v Windsor Castle) a Londýn: Temže, v pohledu na Westminster z blízkého York Watergate, v Yale.3
Loď je podobná jedné, která se objevuje v Canalettově malbě Bacino di San Marco: pohled na Východ, v Boston Museum of Fine Arts.4

1. Prodána, Londýn, Sotheby's, 11. prosince 1974, položka č. 59; viz A. Bettagno, et al., Canaletto, katalog výstavy, Benátky, Fondazione Giorgio Cini, 1982, kat. 23
2. Constable/Links, cat. 852, reprodukce č. 161
3. Constable/Links, reprodukce č. 522 a 747
4. viz Canaletto, katalog výstavy, New York, Metropolitan Museum of Art, 1989, č. 51

 

Giovanni Antonio Canal, zvaný Canaletto (Benátky 1697 - 1768), Architektonické capriccio s pavilonem a zřícenou arkádou na břehu vody, pero a hnědá tuš, černý pastel, signoval nebo nese signaturu: Antonio Canal del., 305 x 438 mm;
Položka č. 95 byla vydražena za 302,500 USD, vyvolávací cena: 250,000 - 350,000 USD.

 

 
Francesco Guardi
(Benátky 1712 - 1793), Architektonické capriccio, pero a hnědá tuš, černý pastel, 237 x 354 mm;
Položka č. 98 byla vydražena za 278,500 USD, vyvolávací cena: 50,000 -70,000 USD.

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:

 


Vydáno: 31.01.2010