Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Tate získala osm jedinečných děl Williama Blakea...

 

                  

 

Tate získala osm jedinečných děl Williama Blakea

   Tate oznámila, že do své sbírky získala osm ručně kolorovaných leptů Williama Blakea (1757-1827). Tato nádherná díla se dostala do sbírky s pomocí podpory organizací The Art Fund, Tate Members, Tate Patrons a štědrosti veřejnosti.
Tyto práce zdědila vdova Catherine, která je později věnovala panu zv. Fredericku Tathamovi. O jejich vlastnictví nebylo nic známo, dokud nebyly nalezeny záznamy zastrčené v jízdním řádu železnice v krabici použitých knih v místní knižní burze na konci 70. let 20. století. Blakeovo dílo je jen zřídka poskytováno k prodeji, učinění nedávného objevu je o to pozoruhodnější. Vlastník, který si přál zůstat v anonymitě, je nabídl galerii Tate jako skupinu jednotlivých děl za předpokladu, že cena vzroste na 441,000 GBP pro jejich zabezpečení. 200,000 GBP z celé částky poskytla Tate Members, dalších 141,000 GBP velkoryse darovala The Art Fund. Další podpora přišla ze strany Tate Patrons a množství soukromích darů. 
   V 90. letech 18. století, kdy Blake spojil své nadání spisovatele s talentem výtvarného umělce, vytvořil jedinečnou sérii iluminovaných knih. Tyto byly vytištěny samotným umělcem za pomoci jeho ženy. Pokračoval v reprodukování obrazů z těchto knih, které pak představil jako soubory jednotlivých pomocných leptů, každý dokončený perem a tuší a ručně kolorovaný vrstvenou temperou na akvarelu – tak vytvořil ojedinělá a osobitá umělecká díla. Tato koupě zahrnuje osm takových leptů: šest významnějších věšteckých děl První kniha Urizen, jedna s mytologickými básněmi Kniha Thel a jedno z jeho revolučních prozaických děl Manželství nebe a pekla. Společně ukazují rozsáhlý okruh Blakeovy tvorby od několika gotických obrazů z konce 18. století až k nádherným a mystickým scénám z umělcovy fantastické představivosti.
   Nicholas Serota, ředitel Tate, řekl: „To bylo mimořádný nález a jsem šťastný, že jsme byli schopní jej získat. Blake byl vždy ve středu naší historické sbírky britského umění v Tate a tyto nádherné lepty nám pomohou představit úžasnou rozmanitost jeho díla. Jsem vděčný jejich majiteli a jeho rodině za poskytnutí těchto děl za zvláštní cenu a organizacím The Art Fund, Tate Patrons, Tate Members a všem soukromým mecenášům, jejichž příspěvky dopomohly k jejich získání.“
Stehen Deuchar, ředitel organizace The Art Fund, řekl: „Tyto působivé lepty odkrývají nesmírnou technickou dokonalost děl Williama Blakea, stejně jako jeho legendární imaginativní rozsah a příběh jejich objevu učinily jejich získání mnohem více vzrušující. The Art Fund je potěšena, že je pro Tate pomohla zajistit, která k nim připojí mnoho dalších děl umělce, jenž The Art Fund chránil po mnoho let.“
   Práce budou vystaveny v Tate Britain v červenci 2010 a v Pushkin State Museum of Fine Art, Moskva v listopadu 2011 na výstavě William Blake a britské vizionářské umění. Díla byla již dříve zapůjčena do Tate Britain za účelem výstavy Ještě vytrvám/Dokud nepominou nebe a země v listopadu 2007.
   William Blake (1757-1827) byl básníkem, grafikem, vizionářem a umělcem, jehož dílo splňovalo obě podmínky: bylo hluboce osobní a všestranné. I když byl přehlížen mnohými svými současníky, byl si jistý, že jednoho dne bude jeho talent rozpoznán. Na počátku 20. let 20. století vytvořila Tate vůbec první přehlídku jeho děl. Dodnes Blakeovy práce patří k oblíbeným při pravidelné změně programu výstav v Tate Britain, jež hraje významnou roli ve vytváření mimořádné pověsti, které se Blake nyní těší.
   V roce 1903 byla založena organizace The Art Fund, která pomohla získat 155 děl Williama Blakea do veřejných sbírek skrze granty, dary a dědictví, včetně 45 děl pro Tate Britain.
Soubor zahrnuje 8 jednotlivých pomocných leptů. Jsou to jednotlivé tisky, které vytvořil na základě svých obrazů pro 3 ze svých iluminovaných knih. Blake reprodukoval tyto obrazy odděleně – s textem skrytým na okrajích, dokončené ručně, aby vytvořil originální umělecká díla. Nápisy čísel provedené tužkou (ne Blakem) ukazují, že byly později přineseny společně jako číslované série. A zřetelná přítomnost vpichů naznačuje, že byly vázány společně.
   Tento cyklus patří k velké sérii grafik z iluminovaných knih a vytvořil je jako jednotlivá díla v roce 1796. 23 z těchto tisků spojuje ve svazku pro Blakeova přítele Oziase Humphreye, dnes známého jako Kopie A Malé knihy designu (British Museum). Dalších 11 grafik existovalo před objevením tohoto souboru 8 obrazů, z nichž jeden byl ve sbírce Tate, a nazývaly se údajně Kopie B. Díla zobrazují množství mysteriózních a pozoruhodných scén, včetně obnažených těl ponořených do tmavých vod, za letu, uvězněných nebo propuštěných. Snad nikde jinde v Blakeových grafických dílech není podán tak kompletní a čistě vizuální smysl fyzického dramatu jeho poetických vizí.

Tisková zpráva z 11. ledna 2010

Anglický text:

(Překlad - Martina Pešková)

Obr. 1 (vlevo nahoře) - První kniha Urizen, destička 7, Malá kniha návrhů, Kopie B 1796/c.1818
Kolorovaný tisk – lept, dokončen perem a tuší a akvarelem na velínovém papíře
obraz o rozměrech 114 x 104 mm na papíře (250 x 185 mm)

Obr. 2 (vpravo nahoře) - První kniha Urizen, destička 17 Malá kniha návrhů, Kopie B 1796/ c.1818
Kolorovaný tisk – lept, dokončen perem a tuší a akvarelem na velínovém papíře
obraz o rozměrech 148 x 91 mm na papíře (258,5 x 181 mm)

Obr. 3 (vlevo dole) - Svatba nebe a pekla, destička 16 Malá kniha návrhů, Kopie B 1796/ c.1818
Kolorovaný tisk – lept, dokončen perem a tuší a akvarelem na velínovém papíře
obraz o rozměrech 58 x 102 mm na papíře (259 x 187 mm)


Obr. 4 (vpravo dole) - První kniha Urizen, destička 11 Malá kniha návrhů, Kopie B 1796/ c.1818
Kolorovaný tisk – lept, dokončen perem a tuší a akvarelem na velínovém papíře
obraz o rozměrech 108 x 100 mm na papíře (268 x 185 mm 
                                           


Vydáno: 02.02.2010