Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Laureátem Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2009 se stal Mikoláš Axmann

 Radní pro kulturu HMP Ondřej Pecha předává cenu Vl. Boudníka M. Axmannovi

 

 

 

 

Axmannovo jméno se stalo synonymem pro novodobou renesanci české litografie tištěné ručně z kamenné matrice na papír. Pracuje tedy s technikou kamenotisku v jeho původní, historické podobě a experimentálními postupy dospívá k mezním polohám jeho tiskových možností. Podle jeho slov otiskování kamene neprobíhá jen v poloze grafické techniky, ale je koncepčním kultivováním vlastního jazyka. Věnuje se též ilustraci, především však tvorbě autorských knih, které svým pojetím pokračují v linii váchalovské knižní tvorby a ve všech ohledech patří k nejoriginálnějším a nejautentičtějším příkladům novodobé knižní kultury. Své zkušenosti, k nimž přispěly i četné stáže v zahraničí, stejně jako mimořádné osobní zanícení, předává po léta jako zkušený pedagog svým žákům v grafických dílnách Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nebo Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kde kamenotiskařské dílny založil a organizoval s přesahem do zahraničních workshopů (Německo, Belgie, Švýcarsko, Mexiko). Axmannovo grafické dílo je oceňováno i v kontextu mezinárodním, kde si nalezlo své pevné místo.

PhDr. Ivan Neumann představuje dílo M. Axmanna

PhDr. Ivan Neumann (*10. 5. 1945), 1963 - 1968 studoval na FF UK v Praze (obor dějiny umění); od 2000 ředitel ČMVU v Praze, od 2009 ředitel o.p.s. Pelléova vila. Kurátor desítek výstav českého umění doma i v zahraničí.

 

 

 

 

 Mikoláš Axmann, Chodec, 2009, kamenopis, 176 x 145 cm


Další díla:

Teď, 2009, kamonopis, 176 x 145 cm

Vždycky s tebou, 2009, kamenopis, 176 x 145 cm

 

Mikoláš Axmann laureátem Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2009

V rychlé době „virtuality“, udivujících technických a technologických zázraků si Mikoláš Axmann vybral pomalou a obtížnou práci s tradičním litografickým kamenem. Kamenotisku (sám používá výraz kamenopis) se věnuje soustředěně od převratných osmdesátých let, kdy ukončil akademická studia v ateliéru prof. Čepeláka spolu s řadou vrstevníků z dalších ateliérů AVU, kteří tak nepřehlédnutelně vpadli kolem poloviny osmdesátých let do českého umění.

Grafická tvorba Mikoláše Axmanna se neodehrává pouze ve škálách černé a bílé, ale uplatňuje se v ní i autorovo výrazné koloristické cítění. Dramaticky tu vyvstává komplikovaný, neprostupný svět, v němž jsme se ocitli, v němž žijeme. Ten svět je Axmannovi především přírodním děním, plynoucí živou událostí, která nás vyzývá k pokusům o odhalování a odkrývání. Svět nás v Axmannových tiscích svou neprůhledností a neprůchodností stále zkouší, podobně jako zkoušel eremity, a my nevíme, jak naše zkoušky i pokušení dopadnou, kterým máme odolat, kterým podlehnout a které zkoušky podstoupit. A máme je vůbec podstupovat? Ve světě je odpověď obtížně k nalezení.

V řadě Axmannových kamenotisků se výrazně ozývá čas i bezčasí přírody-země, nositelky živého i schraňovatelky zaniklého, když umělec proměňuje litografické kameny v nálezy hledače fosilií. Jejich plocha, plná houštin nesnází se může náhle zjednodušit tak, že jí dominuje jediný, spíše tušený než kategorický tvar sugerující dojem zkamenělého otisku, záznamu a vzkazu z hluboké předhistorie. Tak i kámen sám, svědek utváření světa, s nímž Axmann soustavně pracuje, je pociťován jako hlubinná vazba se světem „před“, v němž ještě neplatí civilizační zlom mezi člověkem a přírodou, jako vazba, která osvobozuje od nadbytečností každodenních shonů i snadných povrchností.
 
Axmannova tvořivost však obsahuje i polohy jakoby navazující na stále živou tradici grotesknosti a sebeironie v českém umění minulého století. Jeho tvorba zvýrazňuje tyto rysy v sérii jakýchsi svrchovaně výtvarných komentářů k sobě samému i ke světu, který popisuje bujná, nenasytná čára, jíž neuniká nic sakrální a osudové, nic banální a směšné a která vzájemně vše proplétá a proměňuje.
 
Mikoláš Axmann se rovněž představuje jako umělec s jistotou nakládající s monotypem, pro něj jednotiskem, otiskovaným samozřejmě z kamenných desek, tentokrát třeba i na plátno v několika barevných vrstvách. Popudy k jejich vzniku a podobě, k jejich neutuchajícím proměnám, které se řadí v sériích emanovaných jako fyzikální kvanta, se rodí ve středu přírodního, stále explodujícího dění, ponořeny do plynutí času, strhávány jím a zároveň utkvělé mimo něj jako záblesk úplného rozumění. Ohromné intenzity výrazu dosahuje Axmann touto technikou obzvláště ve velkoformátových monotypech vznikajících soutiskem k sobě řazených kamenů. Planutí těchto kamenopisů – jednotisků jako by tu dokládalo Hérakleitův výrok: „Kosmos, stejný pro všechny,…. stále živý oheň, který se zažehává podle míry a uhasíná podle míry.“

Ivan Neumann, leden 2010,
kurátor prezentace Mikoláše Axmanna v Clam-Gallasově paláci


Porota a zásady Ceny Vl. Boudníka 2009:

CV Mikoláše Axmanna:

 


Vydáno: 01.03.2010