Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku letos už po šestnácté... výsledky

 

16. ROČNÍK SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2009
15. ROČNÍK CENY VL. BOUDNÍKA

pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma

Pořadatel    občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
hlavní spolupořadatel Hlavní město Praha
spolupořadatel   Městská část Praha 1
finanční podpora   Ministerstvo kultury ČR
Nadace Českého výtvarného umění

Hlavní partneři:
Pražská plynárenská a. s.
Metrostav a. s.
Eurovia CS, a. s.

Partneři:
Gema Art Group, a. s.
Excudit Plzeň, s. r. o.
Grapheion.cz

 
Partneři soutěže, zleva - Eurovia CZ - Ing. Z. Synáček, starosta MČP1 - Ing. F. Dvořák, Pražská Plynárenská - Ing. M. Hamšík, radní HMP - O. Pecha, řed. archivu HMP - doc. V. Ledvinka


Doc. Jaroslava Severová, hlavní předsedkyně porot 2009

„Grafika roku“ letos už pošestnácté

Téměř se tomu nedá uvěřit, ale grafici se scházejí už pošestnácté, aby přehlédli a pokusili se zhodnotit to, co za uplynulý rok vzniklo. Když začneme vzpomínat na minulé ročníky, uvědomujeme si, že přehlídka a soutěž se v průběhu času proměňuje a vyvíjí. Některé kategorie soutěže zanikly, např. „velký formát“, který vplynul do kategorie A, jiné přibyly, jako „autorská kniha“ nebo „počítačová grafika“.  Letos poprvé byla vyhlášena soutěž „Portrét“, která dává zvláštní příležitost klasické figurální grafice. Její vznik svědčí o názorové šíři, která je na „Grafice roku“ uplatňovaná. Tak jak to bývá na velkých mezinárodních výstavách, vystavuje se abstraktní grafika vedle figurativní, konkrétní vedle iluzivní, hlubotisk vedle digitálního tisku. Nová média, také díky novým druhům papíru a inkoustů, se stále více uplatňují, stejně jako u hlubotisku, linorytu, dřevořezu, atd. rozhodující je výborné zvládnutí dané techniky a zajímavý obsah vizuálního sdělení, tedy autorský vklad.
 Komise vybírají z velkého množství přihlášených prací, přísným výběrem pak vzniká přesvědčivá expozice. To, že se výstava laureátů Ceny Vladimíra Boudníka stala součástí přehlídky, je výrazným obohacením. Bývá to zvláštní kontrast mezi prezentací jednoho silného názoru, jednoho tématu, jednoho celku a vícehlasem jednotlivých listů všech námětů, technik, velikostí.
A to nejkrásnější je, že na výstavě můžeme vidět práce těch nejmladších grafiků – studentů uměleckých škol. V konfrontaci s ostatními nezaostávají, naopak, i v kategorii speciálních technik bývají často oceňováni. Těšíme se z jejich energie a opravdovosti.
Autorem projektu „Grafika roku“ je Simeona Hošková. Dlouhých šestnáct let tento projekt řídí a organizuje. Obnovuje a uvádí do nových souvislostí. Pro českou grafiku je to významná aktivita, pro nás grafiky je to každoroční radost ze setkání.
doc. Jaroslava Severová, hlavní předseda poroty 16. ročníku soutěže Grafika roku 2009


Grafika roku 2009 - výsledky

Do soutěží Grafika roku 2009 a doprovodné soutěže Portrét v grafických technikách bylo přihlášeno celkem 374 prací, k vystavení bylo vybráno 197 děl.
Do soutěže Grafika roku 2009 přihlášeno 298 děl, vystaveny 174 práce.
Do soutěže Portrét v grafických technikách bylo přihlášeno 76 děl, k vystavení vybráno 23 prací

 

Statutární ceny:

Kategorie A základní-  grafické listy větší než A 4
Přihlášeno 113, vystaveno 80 prací.

Porota: 
PhDr. Eva Neumannová (předsedkyně), historik umění, Galerie umění Karlovy Vary; PhDr. Eva Bendová, historik umění, Sbírka grafiky a kresby, Národní galerie v Praze; Mgr. Marcel Fišer, historik umění, Galerie Klatovy / Klenová; PhDr. Simeona Hošková, ředitelka soutěže Grafika roku, Praha; PhDr. Hana Larvová, historik umění, Praha; prof. ak. mal. Jiří Lindovský, vedoucí ateliéru Grafika I, Akademie výtvarných umění v Praze; Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě; Mgr. Renata Roubíčková, historik umění, Gallery, Praha.

Cena hlavního sponzora Pražské plynárenské, a. s.:
Opuštěná, měkký kryt s akvatintou, 49 x 40 cm, autor Petr Štěpán.
Úspornými prostředky stylizovaný portrét na pomezí strohého znaku si zachovává bohatý niterný obsah. Výsledný dojem listu umocňuje vhodně zvolená, dokonale zvládnutá grafická technika a její tisková realizace.

Čestná uznání:

La dolce vita, sítotisk, 41 x 39 cm, autor Pavel Charousek - Charó
Předměty VII, rytina skoblinou, 50 x 40 cm, autorka Monika Immrová
Vlčí máky, barevný linoryt, 65 x 95 cm, autor Ivo Křen
Přemostění, sítotisk, 208 x 151 cm, autor Rostislav NovákKategorie B - malé formáty do rozměru A 4
Přihlášeno 48 děl, vystaveno 45 prací.

Porota:  
PhDr. Rumjana Dačeva (předsedkyně), vedoucí umělecké sbírky Památníku národního písemnictví, Praha; Mgr. Hana Aulická, redaktorka časopisu Grapheion, Praha; Marie Blabolilová, akademická malířka, Praha.

Statutární cena společnosti Excudit:
Motýl, barevný dřevořez, 12 x 13 cm, autorka Jarmila Janůjová
Cena byla udělena za originálně abstrahovaný přírodní útvar a dokonalé zvládnutí techniky barevného dřevořezu na japanu.

Čestná uznání:
Suchá tráva, hlubotisk, 18,5 x 14 cm, autor Dušan Černý
Léto, suchá jehla, 10 x 15 cm, autorka Hana Tesařová


Kategorie C - studentské práce
Přihlášeno 116 děl, k vystavení vybráno 37 prací.

Porota:  
doc. ak. mal. Ivan Špirk (předseda), katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; ak. mal. Milan Erazim, vedoucí ateliéru knižní grafiky Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova, Praha; prof. Mgr. Miloš Michálek, katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. A. Purkyně v Ústí nad Labem; doc. Ondřej Michálek, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; doc. Jan Mištera, ředitel Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni; doc. Jaroslava Severová, katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové; ak. mal. Dalibor Smutný, odborný asistent ateliéru Grafika I, Akademie výtvarných umění v Praze; doc. ak. mal. Vratislav Ševčík, katedra architektury Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.

Statutární cena starosty městské části Praha 1:
V pokoji, počítačová grafika, 91 x 140,5 cm, autor Vojtěch Pálka (3. ročník Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Grafika I, prof. J. Lindovský)

Velkoformátový triptych charakterizuje soustředěná a čistá lineární kresba. Studii je věnovaná zcela nevšední péče – máme před sebou lept, litografii nebo rytinu? Teprve hladký povrch papíru ukazuje na digitální médium. Uvědomíme si přitom, kolik povrchností se často za mnohými digitálními tisky skrývá, kolik divokosti založené na náhodě předstírá tvořivou odvahu. Smysl pro úspornou formu se v tomto případě zakládá na brilantní kresebné kompetenci. Práce pana Pálky je autorsky vyrovnaným konceptem, který digitální tisk používá s rozmyslem, logikou na místě, kde by jiná řešení byla na hranici technologických možností grafiky.

Čestná uznání:
Lidé, dřevoryt, 69,5 x 49 cm, autor Martin Mulač (3. roč. AVU v Praze, ateliér Grafika I, prof. J. Lindovský)
Biomorfní tvary, digitální tisk, 88 x 60 cm, autorka Lucie Krejcarová (3. roč. PdF UHK, Grafická tvorba - multimédia, doc. J. Severová)
Pneu, sítotisk, B1, autorka Adéla Marie Jirků (5. roč. AVU v Praze, ateliér Grafika I, prof. J. Lindovský)


Kategorie D - autorské knihy s použitím grafických prvků a technologií
Přihlášeno 21 autorských knih, vystaveno 12.

Porota:  
doc. PhDr. Eliška Čabalová (předsedkyně), vedoucí ateliéru papír – kniha katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě; PhDr. Vilma Hubáčková, kurátorka umělecké sbírky Památníku národního písemnictví, Praha; Mgr. Jan Měřička, odborný asistent katedry fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze; Květa Pacovská, akademická malířka a grafička, Praha; doc. Blanka Růžičková, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
 


Statutární Cena časopisu Grapheion
:
autorská kniha Nemám tě mít rád, mám tě prodat, autorský ofset, tisk z výšky – linoryt, 31 x 31,5 cm, autorka Sylvie Currin Kořánková, za invenční a kultivovaný grafický projev a napínavý vizuálně-čtivý příběh.


Čestná uznání
:
autorská kniha Krumlovský běženec, litografie, 50,5 x 35,5 cm, autor Michal Singer
Speciální ceny:
Cena hlavního partnera společnosti Metrostav a. s. za techniku tisku z výšky:
Domovina (Pampeliškové pole), linoryt, 52 x 83 cm, kategorie C, autorka Pavla Richterová (4. roč. Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, Ateliér volné grafiky, prof. E. Ovčáček).

Citlivá barevnost a minimalistické kompozice působí nevtíravou poetičností. Přestože je technika využita úsporným způsobem, výsledek působí silným a přesvědčivým výrazem.


Čestná uznání:
Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají, barevný linoryt, 83 x 177 cm, kategorie A, autorka Helena Horálková
Mladý Orfeus na výstavě, barevný linoryt, 58 x 88 cm, kategorie A, autor Pavel Piekar
U řeky v zimě (z cyklu Křoviny), pětibarevný linoryt, 78 x 47 cm, kategorie A, autor Miloš SlámaCena partnera Eurovia CS, a. s. za techniku tisku z hloubky
:
Krajina I, suchá jehla, 50 x 70 cm, kategorie A, autor Robin Kaloč
Komise ocenila mistrné zvládnutí techniky, která byla využita k vytvoření krajinné scenérie, připomínající japonské tušové kresby. Autor klasickým způsobem řazení plánů, připomínajícím divadelní kulisu, vystavěl iluzivní perspektivu podhorské krajiny. Dokonale k tomu využil technických možností hlubotisku. 


Čestná uznání
:
Václav, pracovník v těžkém průmyslu, vzpomíná na jednu událost, suchá jehla, 50 x 60 cm, kategorie A, autorka Ivana Hejduková
Trvání, hlubotisk, B1, kategorie A, autor Jan Kocman
Skrytý záblesk, kombinovaná technika, 100 x 70 cm, kategorie A, autorka Naďa SyneckáCena Nadace Českého výtvarného umění za počítačovou grafiku:
Bez názvu, digitální tisk, 100 x 70 cm, kategorie C, autorka Hana Sekyrová (3. roč. Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Grafická tvorba – multimédia, doc. J. Severová)
Civilistní téma je převedeno do přesvědčivého osobitého tvarosloví, odkazujícího ke klasickému zpodobení tématu. Expresívní vyznění jinak velmi strohé, v barvě i v hmotách redukované plochy fasády, oživené nepravidelnými reflexy okenních tabulek, umocňuje radikální diagonála střechy a rizalitu, jakoby se vpíjejících do diagonálního rastru celé kompozice a ve svém výsledku zprostředkovávajících tajemnou intimitu zobrazeného objektu.

Čestná uznání:
Benátčané, digitální tisk, 105 x 70 cm, kategorie A, autorka Petra Krupíková
Peřiny, digitální tisk, 100 x 70 cm, kategorie A, autorka Iva Štěrbová

Tiráž výstavy:
 

 


Vydáno: 01.03.2010