Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Jindřich Chalupecký - 100. výročí

 
Jindřich Chalupecký

12. února 1910 Praha – 19. června 1990 Praha

 

Jindřich Chalupecký byl výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik umění a překladatel. Byl autorem eseje Svět, v němž žijeme, který byl zveřejněn v únorovém Programu D 40 a který se později stal manifestem Skupiny 42. Zabýval se především současným výtvarným uměním. Znepokojovala jej otázka vztahu moderní společnosti k výtvarnému umění, otázka vymezení a hranic současného umění. Tyto úvahy pak shrnul v knize Na hranicích umění. V šedesátých letech byl kurátorem Galerie Václava Špály. Napsal mnoho teoretických a uměleckohistorických prací. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl nucen se odmlčet a publikoval pouze v samizdatech ( např. kniha věnovaná Marcelu Duchampovi Úděl umělce - Duchampovské meditace).
Je po něm nazvaná Cena Jindřicha Chalupeckého, která je určena českým výtvarným umělcům do 35 let.
(více wikipedie)


Vydáno: 11.02.2010