Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


MOORE HENRY: Andrew Causey, Kresby Henryho Moora

 Kresby Henryho Moora

 Autor: Andrew Causey
 Nakladatel: Lund Humphries
 Foto: 110 barevných a 30 č. b. 
 Datum vydání: únor 2010
 Rozsah: 160 stran
 Pevná vazba
 ISBN: 978-1-84822-029-4
 Cena: £25.00  Na Internetu  £22.50


• Kresby z krytů od Henryho Moora jsou obecně považované za klíčovou část jeho tvorby. Nemělo by se ovšem na ně nahlížet izolovaně -  tato publikace popisuje velice čtivým způsobem vývoj Moorových kresebných prací a poskytuje komplexní úvahu nad tímto významným aspektem umělcova díla. V roce 1953 Henry Moore napsal: ‚Existuje obecný názor, že sochařské kresby mají být schematické studie, bez jakéhokoliv smyslu pro pozadí za objektem a bez atmosféry objekt obklopující. …A přitom sochař má stejný zájem o prostor jako malíř.‘ Toto prohlášení se ozývá na stránkách knihy – je jasné, že Moorovy kresby často předcházely sochy a že v určitých momentech se zabýval paralelně zkoumáním v podstatě malířské problematiky, kterou bylo těžké, nebo dokonce nemožné, řešit v sochařském projevu.
V knize Kresby Henryho Moora je zahrnuta hojnost barevných reprodukcí; prvotřídní obrazová složka knihy je vyvážená úvahami nad řadou fascinujících témat, jako např. o vztahu mezi sochou a malbou a o Moorově vztahu k surrealismu a britském neo-romantismu. Jedná se o zásadní zdroj informací jak pro odborníky, tak pro laické nadšence.
• Obsah:  Poděkování, Úvod, Lidská figura, Transformace, Nadreálné postavy, Vizionář skutečnosti, Černé kresby, Bibliografie, Index.
• O autorovi: Andrew Causey je autorem a spoluautorem četných knih, včetně Paul Nash: Critical Study and Catalogue Raisonée a Hand to Earth: Andy Goldsworthy's Environmental Sculptures. Je emeritním profesorem dějin moderního umění na universitě v Manchestru.

Zpracovala: Irena Goldsheiderová

Anglický text:


Vydáno: 04.03.2010