Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Slovník sběratelských značek

 

  
Frits Lugt

Les marques de collections de dessins & d’estampes

Slovník sběratelských značek


Projekt 
Pro mnoho sběratelů, obchodníků s uměním a historiků umění je jméno Lugt spojeno se dvěma nedostižnými příručkami, které jsou dodnes nepostradatelné: první, kterou napsal Frits Lugt, byla Les marques de collections de dessins & d'estampes z roku 1921, následovaná dodatkem z roku 1956.
 
Tento přehled sběratelských značek obsahuje bohatství informací o grafikách a malbách různých sběratelů a o změnách v jejich sbírkách.
 
Od vydání Dodatku k Lugtově příručce Marques de collections (1956) vzniklo mnoho nových značek a stejně tak mnozí sběratelé a tiskárny své značky změnili. Nadto, Lugtův popis značek dnes občas potřebuje opravu nebo doplnění.
 
Sdružení Fondation Custodia pracuje od roku 1999 na nové, rozšířené verzi. Tato nová edice Les Marques de collections vyjde na jaře 2010 ve formě internetové databáze.
 
Pro kompletnost projektu spolupracuje Fondation Custodia s mnoha dalšími organizacemi – Département des Arts Graphiques of the Musée du Louvre v Paříži, the Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (the RKD) v Haagu, a nejnověji také s the Centre allemand d'Histoire de l'Art v Paříži. V roku 2003 byla založena společnost Société Frits Lugt pour l'étude des Marques de Collections.
 
Pokud vy, nebo vaše organizace používáte na svých malbách a grafikách (novou) značku, byli bychom vám vděčni, pokud byste nás o tom informovali. Stejně tak, pokud byste narazili na nějaké další značky, budeme vám taktéž zavázáni za tuto informaci.

Kontakt:
Fondation Custodia / Collection Frits Lugt
Institut Néerlandais
121 Rue de Lille
75007 Paris
France

tel.: 0033.(0)1.47.05.75.19
fax: 0033.(0)1.45.55.65.35
e-mail: coll.lugt@fondationcustodia.fr

www.marquesdecollections.fr

Anglický text:


Vydáno: 29.03.2010