Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


909 - Umění přelomu tisíciletí ze sbírek NG v Praze 1990-2009

 

Milan Knížák – Tomáš Vlček (eds.)


909 
Umění přelomu tisíciletí ze sbírek
Národní galerie v Praze 1990–2009

 

 

Spolupráce: Anna Janištinová, Blaguna Paskaleva, Jana Šmídová
Grafická úprava: Filip Heyduk, Martin Strnad
Předtisková příprava: Martin Brada, Josef Musil, FPS Repro spol. s.r.o.
Tisk: Tisk Horák, a.s., Ústí nad Labem
Vydala Národní galerie v Praze v roce 2009.
© Národní galerie v Praze, 2009
ISBN 978-80-7035-438-4

380 stran, 432 reprodukcí
Cena: 750 Kč / česko-anglická mutace


Reprezentativní publikace Národní galerie v Praze předkládá kolekci 155 uměleckých děl 20. století jako důkaz výjimečnosti a rozsáhlosti Sbírky moderního a současného umění, jež obsahuje mnoho překvapivých děl a především nekopíruje schémata tzv. hlavního proudu. Přináší nemódní pohled, objevuje nové autory a polohy. Národní galerie v Praze tak činí v duchu tradice a odkazuje na sbírky z předchozích staletí, které rovněž kladou důraz spíše na autenticitu a intimitu než na velké gesto. Umění 20. století se větví do množství směrů a tendencí, a proto nebylo možné publikovat díla v prostém časovém sledu podle doby jejich vzniku. Byly zvoleny významové skrumáže, které zajímavěji a hlavně komplexněji vypovídají o povaze sbírek.
Více tisková zpráva:

 
Obr. dole zleva: Milan Kunc, Don´t worry be happy, 1997; Jiří Sopko, Tři hlavy, 1990


 

               
 

 


Vydáno: 22.04.2010