Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Česká koláž – ze sbírky Pražské plynárenské

 Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1,
28. dubna – 19. června 2010

Sbírka české koláže Pražské plynárenské v současné době zahrnuje více než 400 děl od 58 autorů a dále se rozrůstá. Tato pozoruhodná sbírka se zaměřuje především na naši poválečnou koláž, zasahuje však i hlouběji do historie, do období mezi oběma světovými válkami, i doby nejnovější. Jedním z podnětů k jejímu založení se stala výstava Česká koláž, uspořádaná v roce 1997 Grafickou sbírkou Národní galerie v Praze.
 
Do výběru pro současnou přehlídku se podařilo soustředit přibližně třetinu sbírky, komponovanou do jednotlivých menších celků, uspořádaných dle bližších vzájemných i chronologických souvislostí. Přes určité omezení prostorovými možnostmi jsou zastoupeni téměř všichni autoři, někteří i více ukázkami.


Vydáno: 02.05.2010