Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Hugo Boettinger - 130. výročí

 

Hugo Boettinger
/pseudonym Dr. Desiderus/
30. 4. 1880 - 9. 12. 1934Hugo Boettinger studoval v letech 1895-98 na Umělecké škole (žák prof. E. K. Lišky a F. Jeneweina) a 1899-1902 na pražské Akademii (prof. M. Pirner). V letech 1903-06 byl na studijním pobytu ve Francii, Itálii, Holandsku a Anglii. Po návratu se usadil v Praze, kde byl členem spolků Mánes a Hollar a působil na Akademii výtvarných umění.
Pseudonym Dr. Desiderius převzal po svém předčasně zemřelém bratrovi Jindřichovi-též studentu AVU, který takto podepisoval své karikatury a kresby. Jako malíř byl uznávaným portrétistou a věnoval se i symbolistně chápaným figuracím.
Boettinger byl zejména vynikající karikaturista, který dovedl zachytit postavy v akci, v pohybu, jakoby čočkou fotografického aparátu. V humoristických časopisech plnil úlohu bystrého zpravodaje o událostech a osobách českého kulturního života. Publikoval v Lidových novinách (Album karikatur) a humoristických časopisech jako byly Šibeničky či Volné směry.
Proslavil se také jako kreslíř a grafik, soubory jeho litografií byly vydány i tiskem (cyklus Amor a Psyché).
Hugo Boettinger
Hollar, litografie, 22 x 32 cm


Vydáno: 29.04.2010