Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Antonín Strnadel - 100. výročí

 


Antonín Strnadel
český malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor

*10. 5. 1910, Trojanovice - †31. 10. 1975, Praha


Studia: 1924 nastoupil do učení u Rajmunda Parmy ve Frenštátě p. R., kde pomáhal při výrobě um. hraček a učil se fotografovat, 1927 – 33 UMPRUM/VŠUP (odd. užité grafiky a malby, J. Benda), 1933 – 36 AVU (M. Švabinský).
Pedagogická činnost: 1936 jmenován asistentem J. Bendy na UMPRUM, po Bendově odvolání vedl odd. užité grafiky a malby, 1945 přešel na VŠUP (atel. užité grafiky a knižního umění), kde působil do r. 1970.

Člen SVU Aleš, UB, SČUG Hollar.
Antonín Strnadel byl znamennitým kreslířem se smyslem pro emotivní účin barvy. Tematicky čerpal z folkloristických zdrojů rodného Valašska. Jako malíř zachytil velké množství valašských lidových staveb, jejich interiér, nábytek, nářadí pastýřů a jejich život na salaši. Sporadicky se věnoval též volné grafice, nejčastěji v technice barevné litografie. 
Patří však zejména k zakladatelům krásné české knihy, je významným představitelem české poválečné ilustrace v níž opět námětově čerpal z folkloristických motivů. V Novém Hrozenkově, kde často pobýval, se nachází jeho památník ve staré roubené dřevěnici.

Ocenění: (výběr)
1937 – zlatá medaile Paříž –Mezinárodní výstava umění a techniky
1967 národní umělec
1976 posmrtně zapsán na čestnou listinu H. Ch. Andersena

 
Antonín Strnadel, Vynášení smrtky, (50.léta), barevná litografie, papír
     


Vydáno: 10.05.2010