Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Impresionistická a moderní díla - aukce

 

              

Christie´s Londýn, South Kensington, Velká Británie
21. dubna 2010

Henri Hayden (1883-1970), Kubistická kompozice, se signaturou a datem 'Hayden/5 - 1913' (vpravo dole), olej, kvaš a tužka na papíře, 73,7 x 55,9 cm; Položka č. 76 byla vydražena za GBP 75,650, vyvolávací cena: GBP 20,000 - 30,000. (Obr. vlevo)

Henri Hayden podnikl v roce 1907 cestu z Varšavy do Paříže – nakonec se ocitl ve městě, které znal, a dodržel příslib uměleckého zeitgeist. Jeho příjezd se překrývá s jedním z největších mezníků v dějinách umění. Byl to rok, kdy Picasso po množství studií dosáhl vůbec nejblíže k primitivnímu roztříštění plochy a vytvořil tak své klíčové dílo Les Demoiselles d'Avignon. Spojením této malby, retrospektivní výstavy Cézannových děl v Paříži v roce 1907 a krajin L'Estaque Georgese Braqua o rok později se tajně připravila půda pro nové hnutí kubismu.
Paříž a zvláště oblast Montmartru a Montparnassu se staly epicentrem tohoto průkopnického nového stylu. Inspiroval se experimentální tvorbou Paula Cézanna a jeho výstavbou prostoru, formálním pojetím a navozením perspektivy. Kubismus nalezl své vítěze v okruhu umělců, kteří obklopovali Picassa a Georgese Braqua. Hayden se velmi snadno zapojil do této mêlée spolu s Polkou Alicí Halickou, Moisem Kislingem, Louisem Marcoussisem a Eliem Nadelmanem.
Hayden byl vtažen především do stylu malby Paula Cézanna a od roku 1912 a dál prozkoumával syntetické rekonstrukce dřívějších mistrových děl s pohledem na horu sv. Viktorie. Je obecně známé, že Hayden nevyužíval naplno kubistické tvarosloví až do roku 1915, kdy podepsal smlouvu s prominentním obchodníkem s kubistickými obrazy Léoncem Rosenbergem. Kubistická kompozice z roku 1913 ukazuje, že byl skutečně dílem, které můžeme spojovat s pracemi Braqua, Picassa a Grise během vrcholného období hnutí kubismu.    
Tato působivá studie zachovává Cézannovy zásady postupy před námětem a zkoumá harmonii tvaru a objemu, zatímco představuje motivy zátiší nalezené v analytickém a syntetickém kubismu: geometrické kužely a trojúhelníky, housle a text. „JOLIE“, která figuruje v kompozici, je jistě poctou Picassovu nejznámějšímu kubistickému dílu Ma Jolie z let 1911-12 (Museum of Modern Art, New York).

Fernando Botero (b. 1932), La pareja, vytvořeno mezi lety 1980 a 1985, se signaturou  'Botero' (vpravo dole), rudka na papíře, 43,5 x 35,5cm; Položka č. 58 byla vydražena za GBP 34,850, vyvolávací cena: GBP 20,000 - 30,000. (Obr. uprostřed)

Max Ernst (1891-1976), Dans la chambre des incubations; et une corbeille dans lequelle, à chaque acte de vertu, nous allions déposer..., vytvořeno mezi lety 1929 a 1930, koláž na papíře, 14,5 x 13,2cm; Položka č. 98 byla vydražena za GBP 27,500, vyvolávací cena: 5,000 - 7,000 GBP. (Obr. vpravo)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:


Vydáno: 27.05.2010