Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Impresionistická a moderní díla - aukce

 

              


Christie´s New York, Rockefeller Plaza, USA
4. května 2010

Vasilij Kandinskij (Wassily Kandinsky, 1866-1944), Festes III, prosinec 1925, kvaš, akvarel, pero a čínská tuš na papíře, s monogramem a datem 'K 25.' (vlevo dole); s číslem, datem a názvem díla 'No 206 1925 -- Festes' (na zadní straně), 31 x 48 cm; Položka č. 54 byla vydražena za 1,538,500 USD, vyvolávací cena: 800,000 - 1,200,000 USD. (Obr. vlevo)

Sílící opozice pravicových stran v durynské národní vládě vedla v dubnu 1925 k uzavření výmarského Bauhausu. Fakulta a studenti se přemístili do nových prostor v Dessavě, škola zahájila provoz v červnu toho roku. Kandinskij si se svou ženou Ninou najal v Dessavě byt; s výukou začal v červenci. Osnovy Bauhausu a pedagogický sbor se později zasloužily o jeho největší slávu a vliv školy se rozšířil po celé Evropě a Americe. Seznam učitelů zahrnoval následující jména: Josef Albers, Marcel Breuer, Lionel Feininger, Johannes Itten, Paul Klee, László Moholy-Nagy a Oskar Schlemmer pod vedením Waltera Gropia.
Živá výměna názorů a myšlenek v dessavském Bauhausu vedla k volnému prostupování hranic mezi jednotlivými druhy výtvarného a užitého umění, které podporovali jak učitelé, tak studenti. Zkušenosti, které Kandinskij získal při výuce, velmi obohatily jeho malířskou tvorbu. Zvýšený důraz na architekturu a technologický design v učebním plánu Bauhausu během tohoto období povzbudil Kandinského k stále většímu experimentování s geometrickými obrazci a složitou konstrukcí prostoru, jak můžeme vidět na současném akvarelu.
Jeho hlavním zájmem byl duchovní rozměr v umění, který převýšil umělecké počátky ve využití již zmíněných výrazových prostředků. Malby, nikdy pouhá cvičení formy, obsahovaly záhadné významy a pocity zobrazené pomocí znaků. Tvorba Paula Klee byla pro Kandinského důležitá obzvláště kolem poloviny dvacátých let 20. století. Kandinskij obdivoval Kleeův přístup k improvizaci s formou a materiálem, různorodost námětů a schopnost spojit se s duchovním významem umění skrze jeho úžasný rozlet představivosti a fantazie. V roce 1926 se Kandinskij a Klee s jejich manželkami přestěhovali do jednoho z univerzálních dvojdomků na území Bauhausu. 
Během roku 1925 Kandinskij tvrdě pracoval na dokončení svého rukopisu a na ilustracích k textu Punkt und Linie zu Fläche (Bod, linie, plocha), ve kterém zkoumal teoretická hlediska bodu, různých druhů linií a úhlů, opakování stejných tvarů a umístění horizontálních a vertikálních prvků. Toto úsilí mu ale neodvádělo pozornost od malování – dokonce se zdá, že obohatilo jeho malby a akvarely, jako kdyby zkoumal myšlenky, které rozvádí ve svých statích. Kompozice Kandinského akvarelů z tohoto období se vyznačují mimořádně vysokou mírou vynalézavosti; kombinoval základní geometrické prvky v jejich uspořádání, aby tak vytvořil propracovaná a rozmanitá díla, aniž by se vyznačovala nejmenším náznakem opakování nebo rutiny.
Název díla Festes III (Pevný III) odkazuje na rozsáhlý pravoúhlý tvar vpravo, který se rozpadá na menší geometrické střípky umístěné na levé straně kompozice. Kandinského obrazy s geometrickými formami není obtížné rozluštit: v alegoriích životní cesty, loď s vysokým stožárem, který se ohýbá v poryvech větru. Pohybuje se doleva, pryč od mola s osobami, které se přišly rozloučit. Letící racci v abstrahované formě a trojúhelníkové mraky zaplňují plochu oblohy. Kandinskij namaloval v dubnu 1924 obraz Festes I, který zobrazuje širokou hornatou podobu krajiny. Obraz Festes II neexistuje.    
V roce 1925 se blížily Kandinského šedesáté narozeniny, které oslavil četnými výstavami následujícího roku. Dne 21. listopadu naspal Willu Grohmannovi: „V jednom ruském románu se nachází následující věta: ´Vlasy jsou prostoduché – nezralost mladých srdcí se mění v bílou.´ Pokud se mě týká, nevážím si, ani se nebojím bílých vlasů… Rád bych žil, řekněme, dalších padesát let, abych pronikl do oblasti umění stále hlouběji. Jsme vážně nuceni skončil mnohem, mnohem dříve, v okamžiku, kdy jsme konečně začali něčemu rozumět. Ale snad můžeme pokračovat v jiném světě.“ (cit. in W. Grohmann, Wassily Kandinsky: život a dílo, New York, 1958, s. 200)

Vasilij Kandinskij (Wassily Kandinsky, 1866-1944), Entwurf zu Bild mit orange Rand (Návrh k obrazu s oranžovým okrajem), vznik v březnu 1916, akvarel, čínská tuš na papíře, signatura s monogramem a datem '16' (vlevo dole), 23 x 28,6 cm; Položka č. 29 byla vydražena za 1,130,500 USD, vyvolávací cena: 500,000 - 700,000 USD. (Obr. uprostřed)

Paul Cézanne (1839-1906), Forêt (recto); Arbres et buissons (verso), asi 1890 (přední strana); 1890-1895 (zadní strana), akvarel, tužka na papíře, 33,9 x 51 cm; Položka č. 62 byla vydražena za 992,500 USD, vyvolávací cena: 700,000 - 1,000,000 USD. (Obr. vpravo)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:


Vydáno: 01.06.2010