Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI










 


 

 

 


Modern Women: Women Artists at The Museum of Modern Art

 



Moderní ženy:

umělkyně v Muzeu moderního umění

Editor: Cornelia Butler, Alexandra Schwarz;
Úvodní texty: Cornelia Butler, Griselda Pollock, Aruna D'Souza

Vydavatel: The Museum of Modern Art, New York (30. června, 2010) 
Formát: Pevná vazba, 512 stran, velikost: 27cm x  22,5 cm
ISBN-10: 087070771X
ISBN-13: 978-087070771

 

Tato zásadní publikace se zaměřuje jako první svého druhu na díla moderních a současných umělkyň ze sbírek významného severoamerického muzea. V knize jsou úvahy od 50 autorů, včetně dvou kurátorek MoMA a mimo muzejních odborníků.  Jsou mezi nimi přední osobnosti zabývající se problematikou umění a genderu a tak tato průkopnická publikace poskytuje škálu různých generačních a kulturních pohledů. Kniha Moderní ženy se zaměřuje na plejádu umělkyň činných od konce 19. století do současnosti a jejich tvorba pokrývá široké spektrum materiálů a žánrů, tak jak se nacházejí ve sbírkách muzea.
Kniha je dělená chronologicky do třech sekcí: Raná moderna, Polovina století a Současnost a obsahuje krátké i delší texty s důrazem na nový výzkum týkající se žen v umění v rámci těchto historických časových úseků. Náměty zahrnují ženy v Bauhausu, spolupráce v oboru designu, fotografie mezi válkami, odkaz Mayi Deren, latinsko-americké umělkyně, performance, architekturu, land art, „Riot Grrrls“, africko-americké umělkyně, koláže a asambláže v současném portrétním umění stejně jako texty o jednotlivých umělkyních jako jsou Lillian Gish, Sybil Andrews, Diane Arbus, Ida Lupino, Hanne Darboven, Bridget Riley, Ana Mendieta, Louise Bourgeois, Adrian Piper, Nan Goldin, Zaha Hadid, Janet Cardiff and Lin Tianmiao. Introductions by Cornelia Butler, Griselda Pollock, Aruna D'Souza.
Kniha zahrnuje bohatou fotografickou dokumentaci předmětů z muzejních sbírek a poskytuje platformu pro produktivní dialog mezi staršími pohledy na sbírky MoMA a současnými feministickými výklady dějin umění.

Zpracovala: Irena Goldscheiderová

Anglický text:


Vydáno: 14.06.2010