Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kulturní politika a vizuální umění - konference

 

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU v Praze a Katedra estetiky FF UK v Praze
pořádají konferenci Kulturní politika a vizuální umění, která se uskuteční 4. října 2010.

Konference si klade za cíl vytvořit prostor pro teoretickou reflexi současného vztahu mezi kulturními institucemi zprostředkujícími současné výtvarné umění (včetně galerií, uměleckých škol a o. p. s.), veřejností a státem a kritické zhodnocení dosavadních debat o tomto vztahu.

V důsledku trvající mezinárodní finanční krize jsme předvolební heslo „1 % z rozpočtu na kulturu“ v letošní kampani moc často neslyšeli. Periodicky se vzdouvající odpor „kulturní fronty“ proti nesystematičnosti řešení kulturní otázky přináší velmi málo výsledků vzhledem k vynaložené energii. Dvě dekády bojů kulturních institucí s politickou reprezentací o větší podporu lemuje řada neúspěchů a procento na kulturu zní dnes více utopicky než kdy dřív. Přestože se toho na toto téma napsalo hodně, jakákoli hlubší reflexe vztahu státu a kultury (především té estetické či umělecké), která by vymezila konceptuální rámec možných polemik, naprosto chybí. Jinými slovy, chybí nám metajazyk, který by zpřehlednil pole možných strategií a vytvořil pozadí pro systematickou kritiku kulturní politiky, chybí nám jasně formulovaný střet idejí.

Vítány jsou návrhy příspěvků z oblasti sociologie, filozofie, estetiky, ekonomie, teorie kultury a politologie, které se nejlépe, avšak nikoli nutně, dotýkají následujících témat:

Okruh témat I: státní politika, občanská společnost, současné umění

Jaké principy mají motivovat státní podporu živé kultury?

Jaká společenská funkce připadá současnému umění a jak by měla být tato funkce reflektována ve společenských institucích?

Jak teoreticky fundovat spravedlivou redistribuci prostředků v oblasti nekomerčního umění?

Okruh témat II: instituce a vývoj umění

Jak ovlivňují – či by měly ovlivňovat – radikální posuny v umělecké praxi za posledních padesát let vztah umělci – kulturní instituce – stát?

Potřebují umělecké školy reformu? Jak by měla vypadat odborná příprava umělců adekvátní dnešní podobě umění?

Jak (jestli vůbec) vychovávat publikum pro současné umění? Co pro to mohou dělat kulturní instituce, školství, kritika?

Abstrakty posílejte na E vvp@avu.cz do 15. července 2010. Uzávěrka pro odevzdávání příspěvků je 1. září 2010. Vybrané příspěvky budou posléze publikovány.

(www.institutumeni.cz)

 


Vydáno: 01.07.2010