Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Knihovna Jamese S. Dopleye: Umění a vědy včetně sbírky Marka Twaina - aukce

 

 

     

Sotheby´s, New York, USA
17. června 2010

Fitzgerald, F. Scott. Literární portréty se signovanými citacemi, vepsáno pod perokresbou s portrétem autora Roberta Kastora, signováno ("R. Kastor"), (asi 278 x 228 mm), (Paříž?), [koncem 20. let 20. století]; Položka č. 372 byla vydražena za USD 98,500, vyvolávací cena: USD 25,000 - 35,000. (Obr. vlevo)

Signovaný rukopis se čtyřmi posledními větami (dva paragrafy) z knihy Velký Gatsby (1925) – jednoho z nejpozoruhodnějších závěrů v americké literatuře. V novele (její poslední dvě strany) navštíví Nick Carraway poslední noc na East Coast Gatsbyho opuštěný dům a vzpomíná na tuto tragickou postavu a na jeho americký sen: „Gatsby věřil v to zelené světlo, vzrušující budoucnost, která před námi rok od roku ustupuje. Dnes nám unikla, ale nevadí - zítra popoběhneme rychleji, rozpřáhneme paže dále... A jednoho krásného rána -
„A tak sebou zmítáme dál, lodě deroucí se proti proudu, bez přestání unášeni zpátky do minulosti[.] F. Scott Fitzgerald.“
Je velmi zajímavé, že Fitzgerald napsal tato slovo „vzrušující.“ V původním rukopisu totiž uvedl „orgastický.“ Když se Max Perkins na toto dotazoval, „Fitzgerald odpověděl, ´orgastický´ je slovo odvozené od slova ´orgasmus´ a to přesně vyjadřuje zamýšlenou extázi.“ (cit. in Bruccoli)
V prvním vydání a fakticky ve všech dalších zvolil Fitzgerald slovo ´vzrušující.´ (Ve vydání z roku 1941 jej Edmund Wilson nesprávně změní na ´orgastický´.)

CLEMENS, Samuel L. Rukopis, 32 stran (205 x130 mm), číslování stránek od 201 po 234 v kapitole 8 od Zlatého věku („Colonel Sellers znal svá schémata velkolepých spekulací a uvádí v úžas Washintona Hawkinse“), s četnými opravami, škrty a dodatky Marka Twaina [asi 1873], svázáno s titulní stránkou v červené a černé, s portrétem Clemense v rytině a kopií kapitoly z původního vydání; Položka č. 476 byla vydražena za USD 68,500, vyvolávací cena: USD 30,000 - 50,000. (Obr. uprostřed)

CLEMENS, Samuel L. Rukopis, 29 stran na 28 stranách (205 x 130 mm), napsán purpurovým inkoustem na přední strana (a jedna zadní strana), s četnými opravami [1880], svázán i s portrétem Clemense, titulní strana rukopisu černým a červeným inkoustem a s tištěným textem z hardfordského vydání z roku 1880; Položka č. 489 byla vydražena za USD 59,375, vyvolávací cena: USD 30,000 - 50,000. (Obr. vpravo)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:

 


 


Vydáno: 27.07.2010