Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


KARLÍK Viktor: Světla města

 

Viktor Karlík
Světla města 
The City Lights / Les Lumières de la ville

Spolu s autorem a Jeanem-Gaspardem Páleníčkem vydala Společnost pro Revolver Revue
Edice Revolver Revue sv. 43
Úvodní text: Pavla Pečinková
Grafický design: Luboš Drtina
Foto: Ondřej Přibyl, Robert Portel a Karel Cudlín
Překlad do angličtiny: Mike a Tereza Baugh, Marek Tomin, Petr Onufer 
Překlad do francouzštiny: Jean-Gaspard Páleníček
Redakce: Tamara Hořejší
Vytiskla: tiskárna Dragonpress Klatovy, Praha 2010
Rozsah: 136 stran
Cena: 299 Kč
ISBN: 978-80-87037-26-3

 


„Být lampou, toužil bych svítit i jinam, než mi určil inženýr.“

Město a jeho lampy i jiné bytosti na obrazech, grafikách, v bronzech, železných plastikách a v textech Viktora Karlíka. Kniha prací z let 1990–2010 s úvodní esejí Pavly Pečinkové a v grafické úpravě Luboše Drtiny. Česko-anglicko-francouzské vydání u příležitosti pařížské výstavy Les Lumières de la ville.

Viktor Karlík (nar. 1962 v Praze), malíř, grafik, autor plastik a objektů považovaný za nejvýraznějšího výtvarného umělce tzv. druhé generace českého undergroundu. Těžištěm jeho práce je volná tvorba, jejíž značná část je spojena s pražskou čtvrtí Smíchov.


Vydáno: 23.09.2010