Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Malby, kresby, akvarely starých mistrů a umělců 19. století - aukce

 

       

Christie´s Londýn, King Street, Velká Británie
7. července 2010


Baccio della Porta, zvaný Fra Bartolommeo (Florencie 1472-1517), Studie stromu, akvarel v hnědé, vodoznak s květinou a dvěma listy, 28,9 x 21,6 cm; Položka č. 308 byla vydražena za GBP 115,250, vyvolávací cena: GBP 100,000 - 150,000. (Obr. uprostřed)

Kresba byla součástí alba s 41 krajinami od Fra Bartolommea, které se objevily v aukci v roce 1957 a následovně byly rozebrány. Před znovuobjevením alba, které bylo naposledy zdokumentováno při opuštění italské sbírky v polovině 18. století, byla grafická tvorba Fra Bartolommea považována za soubor figurativních a kompozičních studií. Objevením alba se rozšířilo povědomí o jeho kreslířském mistrovství. Podle alba můžeme krajiny rozdělit do několika skupin: městská krajina, krajiny s kláštery, krajiny s útesy, jedna kopie podle krajiny od Albrechta Dürera a studie stromů, nejdůležitější pro náš příklad. (Fra Bartolommeo: Mistr kreslíř vrcholné renesance, kat. výstavy, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 1990. s. 375)

Tyto lyrické kresby stromů byly často vytvořeny perem a hnědou tuší, příležitostně v hnědém nátěru jako v našem příkladu (a také položka č. 16 v aukci z roku 1957) a zřídka v pastelu nebo uhlu. Zdá se, že byly pojaty jako nezávislé studie pravděpodobně jako in situ v toskánské krajině. Zatímco některé z míst v krajině s budovami byly identifikovány, studie stromů postrádají topografické nebo atmosférické detaily. Existují dvě studie stromů s postavou sedící na skále, která znázorňuje sv. Jana Křtitele, v Musée des Beaux-Arts v Orléans a v pařížském Louvru. Jsou vzácnými příklady narativního popisu, který vkládá do studie krajiny, a dokonce důkazy téměř kaligrafického vyobrazení listů a větví.  
Kresby krajin vznikaly mezi lety 1495 a 1509, kdy v tvorbě Fra Bartolommea nejvíce převládá pero a tuš a před jeho cestou do Benátek v roce 1509. Vodoznak na přítomné kresbě je stejný jako ty na čtyřech dalších kresbách z aukce 1957 a v dokumentu z Florencie s datem 1508. Vodoznak byl objeven na kresbě Magdalena, kterou použil pro obraz Pietà, nyní v Uffizi, který v době jeho smrti v roce 1517 zůstal nedokončen. Tyto kresby nemohou souviset s žádnou určitou malbou a je obtížné určit přesněji rok vzniku. 
 
Fra Bartolommeo byl plodným kreslířem. Více než 1 000 kreseb se zachovalo dodneška. Jedním z důvodů relativně velkého množství dochovaných kreseb je záslužná péče, se kterou jeho dílna zacházela s jeho kresbami po celou dobu jeho života a ihned po jeho smrti vytvořil Lorenzo di Credi soupis 830 kreseb a 12 náčrtníků v ateliéru Fra Bartolommea. Tyto kresby odkázal mnichu a svému nejoblíbenějšímu žáku Fra Paolinu da Pistoiaovi (1488-1547), který je později věnoval umělkyni a řeholnici Suor Plautilla Nelli (1524-1588). Ta je zanechala svému klášteru Santa Cararina ve Florencii, od něhož Cavaliere Nicolò Gabburri (1676-1742) získal někdy mezi lety 1725 a 1729 velké množství Fra Bartolommeových kreseb. Gabburri, sběratel a historik umění, se podílel na vydání Baldinucciových Notizie, shromažďující 500 Fra Bartolommeových figurativních a kompozičních kreseb ve dvou albech, které získalo nakonec Boymans-van Beuningen Museum v Rotterdamu. 41 studií krajin vsadil Gabburri do odděleného alba, jak dokazuje druhý frontispic z roku 1730, ve kterém čteme: „Raccolta di paesi e vedute dal vero originale di mano di Andrea del Sarto.“

Carmen Gronau v katalogu aukce síně Sotheby´s z roku 1957 naznačuje, že Gabburri jako majitel fresek del Sarto v SS.  Annunziata ve Florencii spojuje krajinu v kresbách z alb s těmi na freskách. Stále častěji vyvstává otázka, zda krajiny v kresbách získal Gabburri z různých zdrojů nebo přinejmenším v různých obdobích z rotterdamských kreseb. Poté, co Gabburri v roce 1742 zemřel, zdědil uměleckou sbírku, včetně Fra Bartolommeových kreseb, anglický obchodník s uměním William Kent (činný v letech 1742-1761). Díky třem skicám z roku 1768, které vytvořil amatérský umělec Robert Surtees z Durhamu, víme, že album krajin bylo stále v té době v Anglii a zdá se, že zůstalo v Anglii do roku 1957. Navzdory péči, se kterou bylo s Fra Bartolommeovými kresbami nakládáno až do jeho smrti, byly jeho průkopnické úspěchy jako umělce-krajináře na počátku 18. století velkou měrou zapomenuty a zůstaly tak až do poloviny 20. století.

Luca Cambiaso (Moneglia 1527-1585 Madrid), Smrt Kleopatry, pero a hnědá tuš, orámováno perem a tuší, vepsáno 'Lucca Cangiasi' (vlevo dole),  24,8 x 40,6 cm; Položka č. 303 byla vydražena za GBP 51,650, vyvolávací cena: GBP 20,000 - 30,000. (Obr. vlevo). 

Jean-Louis-André-Théodore Géricault (Rouen 1791-1824 Paříž), Studie ležícího mužského aktu, tužka na papíře, vepsáno 'Dessin de Gericault', 18,3 x 26,4 cm; Položka č. 365 byla vydražena za GBP 49,250, vyvolávací cena: GBP 20,000 - 30,000. (Obr. vpravo).

Překlad: Marina Pešková

Anglický text:


Vydáno: 30.09.2010