Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kulturní politika a vizuální umění - konference

 

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU v Praze
a Katedra estetiky FF UK v Praze
pořádají jednodenní konferenci


 Kulturní politika a vizuální umění


Konference proběhne 4. října 2010 v aule DigiLab Akademie výtvarných umění v Praze (U Akademie 4).

Konference „Kulturní politika a vizuální umění“ si klade za cíl vytvořit prostor pro teoretickou reflexi současného vztahu
mezi kulturními institucemi zprostředkujícími současné výtvarné umění (včetně galerií, uměleckých škol a o. p. sdružení),
veřejností a státem a pro kritické zhodnocení dosavadních debat o tomto vztahu. Přestože se toho na toto téma napsalo
hodně, jakákoli hlubší reflexe vztahu státu a kultury (především té estetické či umělecké), která by vymezila konceptuální
rámec možných polemik, naprosto chybí. Jinými slovy, chybí metajazyk, který by zpřehlednil pole možných strategií
a vytvořil pozadí pro systematickou kritiku kulturní politiky, chybí jasně formulovaný střet idejí.

Program:

 


Vydáno: 30.09.2010