Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


90. výročí založení Devětsilu

 

DEVĚTSIL -
umělecký svaz, později Svaz moderní kultury – seskupení mladých levicově orientovaných umělců, bylo založeno 5.10.1920 v Praze z iniciativy Vladislava Vančury, který se stal prvním předsedou.
Ve spolku se od počátku dále uplatňovali především K. Teige, J. Seifert, A. Hoffmeister, J. Havlíček, A. Černík. Později přistoupili V. Nezval, K. Biebl, J. Honzl, E. F. Burian, J. Šíma, J. Štyrský, Toyen, J. Ježek, J. Voskovec s J.Werichem aj.
Tvůrčí program Devětsilu vyjádřil v časopise Musaion už v roce 1921 K. Teige a v předmluvě k Seifertově sbírce Město v slzách i V. Vančura. Roku 1922 vyšel Revoluční sborník Devětsil a sborník Život II. Tehdy začal ústup od hlásaného proletářského umění a po roce 1924 se členové Devětsilu (mimo J. Wolkera a A. M. Píši, kteří sdružení opustili) hlásili k novému uměleckému směru poetismu. Poetismus byl propagován v časopisech a sbornících Disk, Fronta, Pásmo a především ReD (tj. Revue Devětsilu).
15. 12. 1923 byla založena brněnská odnož Devětsilu. V čele Brněnského Devětsilu, svazu pro propagaci a tvorbu novodobé činné kultury stáli B. Václavek, J. B. Svrček, C. Haluza a F. Halas.
V Devětsilu byla ustavena v roce 1925 divadelní sekce pod názvem Osvobozené divadlo, architekti se sdružili v sekci ARDEV.
Po názorových neshodách skončil Devětsil svou činnost roku 1927 v Brně a o tři roky později i v Praze. (
www.cojeco.cz)

Vydáno: 05.10.2010