Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Bienále kresby Plzeň 2010 - z lokální soutěže událost mezinárodního významu

 

VII. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2010
a oborové symposium PLZEŇ – PROSTOR (NEJEN) PRO KRESBU

Sedmý ročník Mezinárodního bienále kresby vrcholil 6. října slavnostním udílením cen mezinárodní poroty a vernisáží výstavy kreseb. Porota posuzovala a vybírala z víc než 1 500 kreseb od 388 umělců z celého světa. Byla udělena Grand Prix, osm dalších cen a devět čestných certifikátů –Short list. Pro výstavu odehrávající se v několika výstavních síních města Plzně (Západočeské muzeum v Plzni, Galerie Jiřího Trnky a Univerzitní galerie) byl vybrán soubor 133 nejkvalitnějších kreseb, které budou vystaveny až do 14. listopadu 2010.

V rámci Bienále se uskutečnila i řada doprovodných akcí, prvním bylo 7. října oborové sympozium „Plzeň – prostor (nejen) pro kresbu“, kde posluchači vyslechli ve dvou půldenních blocích 11 příspěvků teoretiků, pedagogů i umělců z ČR, Polska a Německa s tematikou kresba (ze sympozia vyjde sborník). Večer byla vernisáž výstavy posluchačů Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni „Figurama“ v Avalon Business Centrum. Dalšími projekty doprovázejícími Bienále je výstava Stanislava Kolíbala v Galerii města Plzně, výstava Jiřího Vovse v Galerii Evropského domu, Kresby UUD v Západočeské univerzitě v Plzni a Dětská kresba v Galerii Paletka.

Plzeň si svým Bienále postupně vybudovala zajímavý projekt, který již nyní má mezinárodní dosah a podstatnou měrou pomohl při snaze o získání statutu „evropské město kultury“. Sedmý ročník Mezinárodního bienále kresby v Plzni potvrdil nejen zájem a vzrůstající úroveň tvorby účastníků, ale především to, že kresba je klasickým a stále vyhledávaným výtvarným oborem, který se nenechal vytlačit současnou oblibou multimediálních technik. Bienále se postupem času stalo vyhledávaným setkáním a přehlídkou reflektující vývoj kresby nejen na evropském kontinentu.

EN

Obrazová reportáž ze slavnostního zahájení výstavy vybraných prací a předávání ocenění


         

Fotografie zleva: prezidentka Bienále PhDr. Jana Potužáková; účastníci slavnostního zahájení výstavy; ředitel ZČG Plzeň dr. Roman Musil s restaurátorem galerie


Vydáno: 14.10.2010