Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


2 MULTIMEDIA SZAJNA FESTIVAL RZESZOW 2010


 

                                                           
                                                                                          Petr Kubín (CZ), One Square Meter


 
V letošním roce proběhl 2 Multimediální Szajna Festival v Rzeszówe 2010. Festival má za cíl prezentovat nové a inovativní směry v oblasti multimédií a volné grafiky. Byly vyhlášeny dvě kategorie: multimédia a volná počítačová grafika. V porotě byl účasten za Českou republiku Karel Míšek (předseda Asociace užité grafiky, vedoucí Katedry Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem).

   Petr Kubín získal zvláštní cenu poroty. Jeho přihlášená grafika byla překvapením při hodnocení, vzhledem k tomu, že charakter většiny prezentovaných grafik vycházel z tradičních přístupů s tím, že konečný výsledek byl realizován formou digitálních tisků. Kubín využil nových technologií v charakteru i výrazu identity svých grafik přihlášených do soutěže. S určitostí se dá předpokládat, že tato cesta využívající nových možností v oblasti technologií obohacuje spektrum výrazových prostředků, které můžeme začlenit pod oblast volné grafiky. Porota ohodnotila především inovativní Kubínův přístup, který užil ve své tvorbě.

(Z rozhovoru s Karlem Míškem, který vedla Lenka Sýkorová)

Více:

 


Vydáno: 18.11.2010