Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Impresionistická a moderní díla na papíře - aukce

 

                

Christie´s New York, Rockefeller Plaza, USA
4. listopadu 2010

Henri Matisse (1869-1954), Autoportrét, červenec 1944, pero a čínská tuš na papíře, se signaturou, datem a věnováním 'H Matisse Juill. 44 a Monsieur CL Hellström' (vpravo dole), 40 x 26 cm; Položka č. 168 byla vydražena za USD 662,500, vyvolávací cena: USD 250,000 - 350,000. (Obr. vlevo)

Přítomný autoportrét umělec vytvořil krátce po uvěznění své ženy Amélie a nejstarší dcery Marquerite během druhé světové války. V úzkostném dopise kolegovi malíři a celoživotnímu příteli Charlesi Camoinovi nazval zprávy o nedávném zadržení své manželky Gestapem „nejhorším otřesem v mém životě.“ (H. Spurling, Matisse mistr, Dobytí barvy 1909-1954, New York, 2005, sv. II, s. 422) Přes ostrý obrat ve válce - spojenci se vylodili v Normandii měsíc před vznikem tohoto díla, byl Matisse do července 1944 stále více nemocný a ustaraný.   
Umělec vytvořil svůj autoportrét v době svého největšího emocionálního a psychického úpadku, jeho rodina byla vystavena smrtelnému nebezpečí, jeho zdraví selhávalo – po celé léto byl upoután na lůžko – svět kolem něj se doslova rozpadal. Jeho proslulý portrét zpodobňuje Matisse s chladným, upřeným pohledem, s ústy pevně sepnutými a s pravým obočím nonšalantně zvednutým. O dva měsíce později zpozorovala Annelies Nelcková, která mu později pózovala pro ilustrace básnické sbírky Les Fleurs du Mal (Květy zla), německé vojáky ustupovat pod jejich okny a „vykřikovat.“ Matisse „ani nepohnul hlavou. „Nikdy nedopusť, aby se říkalo, že jsem zanechal práce, abych sledoval Němce odcházet,“ řekl ponuře.“ (H. Spurling, tamtéž, s. 423)

Henri Matisse (1869-1954), Femme Assise, říjen 1942, pero a čínská tuš na papíře, se signaturou a datem 'Henri Matisse 10/42' (vlevo dole); signováno a datováno ještě jednou a s věnováním 'H Matisse 11 May 1945 En hommage à Madame M' (vpravo dole), 52,7 x 40,6 cm; Položka č. 125 byla vydražena za USD 458,500, vyvolávací cena: USD 400,000 - 600,000.

Edgar Degas (1834-1917), Deux Danseuses Évoluant, asi 1889, uhel a pastel na papíře, signatura 'Degas' (Lugt 658; vlevo dole), 61,9 x 47,9 cm; Položka č. 117 byla vydražena za USD 422,500, vyvolávací cena: USD 350,000 - 550,000. (Obr. vpravo)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text: 


Vydáno: 18.11.2010