Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Památník národního písemnictví byl zařazen mezi výzkumné organizace

Na svém zasedání dne 24. září 2010 souhlasila Rada pro výzkum, vývoj a inovace se zařazením Památníku národního písemnictví (PNP) na seznam výzkumných organizací, kterým má být v roce 2012 poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace. Souhlas podložila odůvodněním, že výzkum a vývoj jsou jedním z hlavních poslání PNP a že toto poslání svou dosavadní činností podle předložených dokumentů a veřejně dostupných údajů skutečně naplňuje.

Ve zřizovací listině PNP tak dochází k určitým úpravám. V Článku IV „Vymezení základního účelu zřízení organizace a předmětu její hlavní činnosti“ v bodu (6) je původní text nahrazen novým textem, který zní:

“Jako výzkumná organizace provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.“

Prioritní oblast výzkumné činnosti PNP se týká výzkumu dějin literatury a knižní kultury na území Čech a Moravy od konce 18. století po současnost. Do této činnosti jsou zapojena všechna sbírková oddělení PNP – literární archiv, knihovna a oddělení uměleckých sbírek.
www.institutumeni.cz

 


Vydáno: 23.11.2010