Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Jaroslav Hořánek - 85. výročí

 Jaroslav Hořánek
český malíř, kreslíř a grafik

5. 12. 1925  - 18. 1. 1995

 

Jaroslav Hořánek studoval v letech 1945-49 a 1952-53 na AVU v Praze (žák J. Obrovského a V. Nechleby). Člen SVU Mánes a SČUG HOLLAR (od 1989 místopředseda). V letech 1970-87 profesor Výtvarné školy v Praze.
Těžištěm jeho rané tvorby byla malba a figurální kresba. Dospěl k osobité imaginativní malbě odpovídající tradici domácí tvorby 20. a 30. let 20. století, v 60. letech ji vystřídala strukturální tvorba inspirovaná přírodními motivy.  Od roku 1970 společně s Jaroslavem Kaiserem uplatnili u nás jako první techniku serigrafie ve volné grafické tvorbě. Věnoval se též ilustrační tvorbě a byl i autorem příležitostných kreseb pro časopisy a denní tisk.
(Více: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia 1995)

 Jaroslav Hořánek,  Zjevení, 1993, serigrafie 

 


Vydáno: 06.12.2010