Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Poválečné a současné umění - aukce

 

         

Christie´s New York, Rockefeller Plaza, USA
10. listopadu 2010

Cy Twombly (nar. 1928), Bez názvu, 1971, voskovka na papíře, se signaturou, názvem, datem vzniku, vepsáno 'For Gian Enzo Cy Twombly May 71' (na zadní straně), 87,6 x 69,9 cm; Položka č. 1 byla vydražena za USD 2,378,500, vyvolávací cena: USD 800,000 - 1,200,000. (Obr. vpravo)

Výstavní síň Christie´s byla poctěna tím, že mohla uvést významnou sbírku děl Cy Twomblyho z jedné z nejzasvěcenějších sbírek současného umění v Evropě. Toto seskupení, představující nejlepší příklady umělcových děl ve čtyřech desetiletích, skvěle demonstruje její hluboký smysl pro tvorbu stopy. Kromě přítomné aukční položky Christie´s nabídla v aukci Poválečné a současné umění ze dne 11. listopadu další čtyři díla, která zasahují tři desetiletí umělecké tvorby Twomblyho. Viděl antické graffiti na svých cestách do Evropy a severní Afriky na začátku 50. let 20. století, které ho inspirovaly k další práci. Hodnota lidského pátrání po svém místě ve světě fascinovala Twomblyho; hluboce se zajímal o antiku a klasickou civilizaci. Proto strávil většinu své umělecké kariéry čištěním umění na jeho elementární podstatu – zanechává pouze stopy, které vedly k vzniku nejvzrušivějších a nejopojnějších děl, vytvořených v Evropě během poválečného období.
Dílo Bez názvu (1971) je velkolepým příkladem obrazu na papíře, vrcholným příkladem Twomblyova plynoucího stylu kaligrafie. V roce 1966 začal umělec pracovat na cyklu pozoruhodných děl s použitím monochromatického šedého pozadí jako základu jeho práce. Jeho cyklus Tabule obsahuje některá nejoslavovanější díla jeho tvorby a přítomná aukční položka je nádherným příkladem stylově bohatého sbližování vrstev. Twombly začíná pracovat s uvolněným vířením voskovky a pak je pokrývá vrstvou průhledné šedé barvy. Nakonec použije hrot násadky dřevěného štětce, aby jím proškrábal vrstvu malby až ke zkratkovitým značkám, které leží vespod. Toto střídání viditelného a neviditelného, jasného a skrytého je jedním z jednotících námětů v Twomblyho tvorbě.
Na zadní straně této práce je uveden nápis „Gianu Enozovi“, věnování legendárnímu italskému majiteli galerie Gianu Enzo Speroneovi. Twombly uspořádal ve Sperone Gallery svou první samostatnou výstavu; to bylo v roce 1971, kdy vytvořil přítomné dílo a vystavoval zde opakovaně po téměř dvě desetiletí. Před padesáti lety věnovala Sperone Gallery několik výstav nejradikálnějším a novátorským uměleckým formám. Od pop-artu a art povera po minimalismus a konceptuální umění se stala Sperone Gallery domovem pro vzrušující utkání mezi italskou uměleckou scénou a zbytkem světa. 
Toto mistrovské dílo v aukci Poválečného a současného umění ze dne 11. listopadu doprovází další výběr z jeho prací, které představují nejvýznamnější desetiletí v Twomblyho kariéře. Obraz Bez názvu (1953) má výraznou souvislost s umělcovou první cestou do severní Afriky o rok dříve. Na béžové pozadí vložil sérii nádherně jemných stop, které splývají s horizontálními liniemi, objevující se jako optický klam na novinovém povrchu. O čtyři roky později, když nakreslil dílo Bez názvu (1957), vstoupila do jeho tvorby mnohem větší tělesnost. Twombly začal používat holé ruce jako přímý prostředek pro formování obrazové plochy, čímž vytvořil bezprostřední spojení mezi umělcem a znakem na papíře. To vedlo k fyzicky a smyslově propracovanější tvorbě s větším rozsahem hloubky a barevnosti.  
O deset let později jsou ony fyzické síly stále přítomny v díle Bez názvu (1971), dramatickém a strhujícím díle, které souvisí s Twomblyovým slavným cyklem Bolsena. Vypovídá o podobném vnitřním zápasu mezi nepřátelskými silami stejně jako jeho starší sourozenec, mísí geometrické tvary, erotické formy, slova a číslice, všechny bojující za nadřazenost v proudu aktivních děl. Nakonec dílo Bez názvu (Captiva) naznačuje význam řady prací.
Twomblyho jedinečný jazyk zjednodušil gesta a formy, které jsou představeny ve všech jeho výjimečných dílech, a naráží na vyšší stav bytí, překračující konečný realismus obrazové hmoty. Tyto nesrozumitelné a jemné znaky jsou bohaté na lyrická gesta a prudké pohyby, které sahají přes povrch a vyvolávají dojem krajiny s rozesetými zbytky podvědomých myšlenek. Současně naplňuje své umění hlubokou, záhadnou rétorikou významů a asociací, kterých se můžeme jen pomíjivě letmo dotknout stejně jako vniknutí do vymykající se mysli umělcově.

Andy Warhol (1928-1987), Taneční diagram, nakresleno v roce 1962, tužka na papíře, se signaturou a datem 'Andy Warhol 62 CASTELLI' (vpravo dole), 60,9 x 45,7 cm; Položka č. 15 byla vydražena za USD 1,538,500, vyvolávací cena: USD 400,000 - 600,000. (Obr. vlevo)

Roy Lichtenstein (1923-1997), Steak (Chop), nakresleno v roce 1963, tužka, litografická tužka na papíře, se signaturou a datem 'rf Lichtenstein '63' (na zadní straně),  41 x 61,9 cm; Položka č.  18 byla vydražena za USD 722,500, vyvolávací cena: USD 500,000 - 700,000. (Obr. uprostřed)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:

 


Vydáno: 08.12.2010