Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


UMĚLCI PRO SPOLEČNOST - publikace (www.institutumeni.cz)

 

UMĚLCI PRO SPOLEČNOST 
příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze

Publikace otevírá téma kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených skupin a jednotlivců do společnosti. Kulturní aktivity, které přímo pracují s vyloučenými, mají pozitivní vliv na jejich zdraví, sebevědomí, schopnosti a jejich návrat či začlenění do společnosti. 
Obsahem publikace je více než třicet českých, zahraničních i mezinárodních projektů, odkazy na webové stránky a několik příkladů strategických či dotačních programů, analýz a článků.
Téma kultury jako nástroje začleňování vyloučených skupin není dosud v České republice komplexně zpracováno ani není výrazněji zasazeno do kulturní nebo sociální politiky. Záměrem publikace je inspirovat a motivovat samotné vyloučené skupiny, odborné pracovníky, kteří se vyloučenými skupinami zabývají, umělce a kulturní manažery i politiky a úředníky, kteří mohou ovlivnit systém podpory takovýchto aktivit. Stejně důležité je posílit i podporu ze strany soukromého sektoru a oslovit podnikatele, kteří mohou napomoci sociálně vyloučeným zpět do většinové společnosti nebo alespoň přispět ke zlepšení jejich životní úrovně.

Projekty uvedené v brožuře:
České projekty:
Projekt Špalíček, RefuFest 2010, Artists 4 children, Allstar Refjúdží Band, STUDEO, Festival integrace Slunce, Emigrantes, Zdravotní klaun, Rozmarýna – projekt Komunita, Kunsthaus Sananim, Divadlo Neslyším, Loutky v nemocnici, Divadelní soubor Rozkoš, Festival KHAMORO, Django Fest, Projekty Lektorského centra GASK, The Tap Tap, Múzy dětem, Divadlo Ježek a čížek, Život 90 Dům Portus, Festival Mezi ploty, Projekt Paralelní zkušenosti: čtyři brány evropské kultury, Aktivity sdružení Inventura
.

Zahraniční projekty:
Başak Kültür ve Sanat Vakfi / Kulturní a umělecká nadace Başak (Turecko)
Jedem Kind ein Instrument / Hudební nástroj pro každé dítě (Německo)
The East Kent ‘Singing for Health’ Network / Síť pěveckých sborů z Východního Kentu „Zpěvem ku zdraví“(Velká Británie)
Performing Arts in Hospital – The Clowndoctors / Divadlo a umění v nemocnici – Zdravotní klauni
(Rakousko, Česko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovensko, Slovinsko)
Projekty Museum of London (Velká Británie)
Projekt Shake in the City: The Art of Inclusion / Chvění ve městě: Umění inkluze
(Polsko, Německo, Maďarsko, Velká Británie)
Projekt Cirque contre l’exclusion / Cirkusem proti vyloučení (Francie)
Projekt L’Opéra dans la cité / Opera ve městě (Francie)
Art dans la cité / Umění ve městě (Francie)
Projekt Cardboard Citizens / Občané z kartonu (Velká Británie)
Kreativní projekty Berliner Philharmoniker (Německo)
Candoco Dance Company / Taneční skupina Candoco (Velká Británie)

Publikace vychází v tištěné a elektronické verzi.
Sestavili: Magdalena Müllerová, Ondřej Kašpárek a Věra Frajtová.
Vydala: Česká kancelář programu Culture nákladem Institutu umění – Divadelního ústavu.
Vychází v roce 2010 jako 608. publikace Institutu umění – Divadelního ústavu.
Neprodejné
ISBN: 978-80-7008-249-2

Více:


Vydáno: 23.12.2010