Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku 2010 - celkový přehled výsledků soutěže

 

17. ročník soutěže GRAFIKA ROKU 2010 - výsledky

Do soutěže Grafika roku 2010 a doprovodné soutěže Krajina v grafických technikách  bylo přihlášeno celkem 412 prací, k vystavení bylo vybráno 199 děl.

Hlavní předseda porot: Doc. ak. mal. Ivan Špirk

1) Statutární ceny:

KATEGORIE A ZÁKLADNÍ – GRAFICKÉ LISTY VĚTŠÍ NEŽ A4
Přihlášeno 127, vystaveno 79 grafických listů.

Porota
Mgr. Hana Nováková (předsedkyně poroty), ředitelka Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod;
PhDr. Eva Bendová, kurátorka Sbírky grafiky a kresby, NG v Praze;ak. mal. Milan Erazim, vedoucí Ateliéru knižní grafiky, VOŠ Hellichova  PhDr. Simeona Hošková, ředitelka o.s. Inter-Kontakt-Grafik; Prof. ak. mal. Jiří Lindovský, vedoucí ateliéru Grafika I., AVU v Praze; PhDr. Eva Neumannová, kurátorka, Galerie umění Karlovy Vary

 CENA HLAVNÍHO SPONZORA PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a. s.:

Chaos,
vlastní technika, 1580 x 1560 mm, autor Šimon Brejcha

Křehká konstrukce Brejchova grafického listu „Chaos“, plná fantazie a kreativity, vytvořená dokonale zvládnutou hlubotiskovou technikou, přesvědčuje o umělcových kvalitách a výjimečnosti.

 

 Čestná uznání:
Noci temná, noci jasná, serigrafie, 950 x 1350 mm, serigrafie, autor Zbyněk Janáček
Modré z tebe II, tisk ze dřeva, 947 x 700 mm, autor Miloš Michálek
• Tajnosti, hlubotisk, 820 x 1180 mm, autorka Šárka Trčková

Nominace:
Le Grand Jeu, sítotisk, 250 x 370 mm, autor Libor Beránek; Slunce v okně, barevný dřevořez, 303 x 304 mm, autorka Jarmila Janůjová; Bříško, barevný dřevořez, 530 x 750 mm, autor Jan Jemelka; Beran, sítotisk, 1200 x 900 mm, autor Jan Měřička; Nora, hlubotisk, 1000 x 700 mm, autorka Jaromíra Němcová; Antihmota, suchá jehla, 545 x 620 mm, autorka Romana Rotterová; Předsíň č. 254, barevný linoryt, 320 x 237 mm, autor Jindřich Růžička; Stromek, hlubotisk z lina, 480 x 310 mm, autor Jiří Samek; Ráno, mezzotinta, 600 x 700 mm, autor Dalibor Smutný

KATEGORIE B - MALÉ FORMÁTY DO ROZMĚRU A4
Přihlášeno  50 grafických listů, vystaveno 37 děl.

Porota:
PhDr. Rumjana Dačevová (předsedkyně), vedoucí umělecké sbírky Památníku národního  písemnictví v Praze; Mgr. Hana Aulická, redaktorka Grapheion.cz; Petr Štěpán, ak. mal., vítěz kategorie A, Grafika roku 2009
 

 

STATUTÁRNÍ CENA SPOLEČNOSTI  CHEMIA SYSTEM GEO, s.r.o.:

Chytání, hlubotisk, polymer, 280 x 180 mm, autorka Šárka Trčková

Porota ocenila povýšení všedního motivu do nadčasové a poetické roviny pomocí použití originální techniky hlubotisku

Čestná uznání:
Posuny v čase a prostoru 1, tisk z výšky, 297 x 210 mm, autor Pavel Hora
Chrám III/II, mezzotinta, 200 x 150 mm, autor Robin Kaloč
• Sen, suchá jehla, 120 x 120 mm, autorka Zuzana Malénková

Nominace:
Fauna II, linoryt, 142 x 142 mm, autorka Milena Kotrčová; Křídlo IV, dřevořez, 130 x 200 mm, autor Miloš Michálek


KATEGORIE C - STUDENTSKÉ PRÁCE
Přihlášeno 93 grafických listů, k vystavení vybráno 35 děl.

Porota:  
Doc. Ondřej Michálek (předseda), Katedra výtvarné výchovy PedF UP v Olomouci; Prof. František Hodonský, vedoucí Ateliéru současné malby, Akademie umění v Banské Bystrici; Prof. Mgr. Miloš Michálek, Katedra výtvarné kultury PedF UJEP Ústí nad Labem; Doc. Jan Mištera, ředitel Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni;  Doc. ak. mal. Jaroslava Severová, Katedra výtvarné kultury PedF Univerzity Hradec Králové; ak. mal. Dalibor Smutný, odborný asistent ateliéru Grafika I, AVU v Praze; Doc. ak. mal. Ivan Špirk, Katedra výtvarné výchovy PedF Univerzity Karlovy  v Praze


   

STATUTÁRNÍ CENA STAROSTY MĚSTSKÉ  ČÁSTI PRAHA 1

Matka,
serigrafie, metal, plátkové zlato, 1000 x 700 mm, autor Ondřej Jiráska, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n. Labem, at. Grafický design I., 2. roč., prof. M. Michálek

Komise ocenila kontrast mezi subtilním tématem Piety a jeho robustním zpracováním přinášejícím bohaté významové konotace i ironický nadhled.
 


Čestná uznání :
• Bez názvu, digitální tisk, 540 x 820 mm, autorka Lucie Hůlková, Univerzita Hradec Králové, PedF, at. Grafická tvorba – multimédia,1. roč., doc. J. Severová

• Shora, digitální tisk, 700 x 1000 mm, autorka Žaneta Sobotková, Univerzita Hradec Králové, PedF, at. Grafická tvorba - multimédia, 2.roč., doc. J. Severová

 

Nominace: 
Oheň, barevná akvatinta, 1000 x 700 mm, autor Jakub Honetschläger, AVU Praha, Grafika II., prof. V. Kokolia; Vlk, hlubotisk, 236 x100 mm, autorka Lenka Klokočková,  AVU Praha, Grafika I, 4.roč., prof. J. Lindovský       

 

 

KATEGORIE D - AUTORSKÉ KNIHY S POUŽITÍM GRAFICKÝCH PRVKŮ  A TECHNOLOGIÍ
Přihlášeno 28  autorských knih, vystaveno 24 děl.
 

Porota:
Mgr. Gina Renotière PhD. (předsedkyně), kurátorka Sbírky autorské knihy, Muzeum moderního umění Olomouc; Doc. PhDr. Eliška Čabalová, vedoucí Ateliéru obalového a knižního designu, Fakulta umění OU v Ostravě; PhDr. Vilma Hubáčková, kurátorka umělecké sbírky Památníku národního písemnictví, Praha; Doc. Blanka Růžičková, Katedra výtvarné výchovy PedF Masarykovy univerzity v Brně

 

 

STATUTÁRNÍ CENA ČASOPISU GRAPHEION:
 
autorská kniha Špitál, serigrafie, 250 x 600 mm, autor Jan Měřička 

Cena udělena za mimořádně komplexně vyrovnaný výtvarný a obsahový projev.

Čestná uznání : 
• autorská kniha Jan Jílek, digitální tisk, 175 x 100 mm, autor Jakub Jansa, Ostravská univerzita, Ateliér obalový a knižní design, 2. roč., doc. E. Čabalová; 
• autorská kniha Cigáro, kolorovaný linoryt, 800 x 600 mm, autor
Pavel Pech
• autorská kniha Daniel Hevier- Zberatel´ pasteliek, digitální tisk, sítotisk na dřevě, 400 x 205 mm, autorka Barbora Rozložníková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér grafický design, doc. PaedDr. Jiří Liška 
    

2) Speciální ceny:

 Cena hlavního sponzora společnosti Metrostav a. s. za techniku tisku z výšky
:

Modré z tebe II, tisk ze dřeva, 947 x 700 mm, (kat. A), autor Miloš Michálek

Struktura dřevěné matrice je s bravurní jistotou aktivována jako citlivý film, v němž umělec exponuje subtilní stavy naší imaginace a přivádí nás do blízkosti základních existenciálních představ a otázek.

Čestná uznání:
• Dveře se zavírají, příští stanice Muzeum, linoryt, (kat. A), 1850 x 1330 mm, autorka Helena Horálková
• Bříško, barevný dřevořez, 530 x 750 mm, (kat. A), autor Jan Jemelka
• Stodolní, autorská kniha, barevný linoryt, 210 x 215 mm, (kat. D), autorka Hana Mičková, Ostravská univerzita, Fakulta umění, 4. roč.


Nominace :
Le Grand Jeu, sítotisk, 250 x 370 mm,  (kat. A), autor Libor Beránek; Slunce v okně, barevný dřevořez, 303 x 304 mm, (kat. A), autorka Jarmila Janůjová; Křídlo IV, dřevořez, 130 x 200 mm, (kat. B), autor Miloš Michálek; Jan Balabán, linoryt, 640 x 410 mm, (kat. A), autor Pavel Piekar; Předsíň č. 254, barevný linoryt, 320 x 237 mm,(kat. A), autor Jindřich Růžička; V rákosí (Z cyklu Křoviny), linoryt, 500 x 780 mm, (kat. A), autor Miloš Sláma

 


Cena partnera Eurovia CS, a. s. za techniku tisku z hloubky:

Ráno, mezzotinta, 600 x 700 mm, (kat. A), autor Dalibor Smutný

V náročné technice černobílé mezzotinty odhaluje autor plastické analogie mezi komplexností přírodní struktury a umělými technologiemi.Tajemné, až vizionářské působení díla umocňuje práce se šerosvitem, přísnost kompozice a velkoformátové rozvinutí motivu.

 

Čestná uznání:
• Tajnosti, hlubotisk, 820 x 1180 mm, (kat. A), autorka Šárka Trčková
• Oheň, barevná akvatinta, 1000 x 700 mm, (kat. C), autor Jakub Honetschläger,  AVU Praha, Grafika II., prof. V. Kokolia

Nominace:
Dopis, lept, 473 x 335 mm , (kat. A), autorka Marie BlabolilováJaro nepřichází, lept, 1000 x 700 mm, (kat. A), autorka Xénia Hoffmeisterová; Oblaka, čárový lept, 490 x 590 mm, (kat. A), autorka Jitka Chrištofová; Vlk, hlubotisk, 236 x100 mm, (kat. C), autorka Lenka Klokočková, AVU Praha, Grafika I., 4. roč.; Faro-pobřeží, netoxický lept, 324 x 390 mm, (kat. A), autor Tomáš LaubVelký akvadukt I, akvatinta, 495 x 750 mm, (kat. A), autor Ondřej MichálekAntihmota, suchá jehla, 545 x 620 mm, (kat. A), autorka Romana RotterováStromek, hlubotisk z lina, 480 x 310 mm, (kat. A), autor Jiří Samek; Úsměv, měkký kryt, 490 x 395 mm, (kat. A), autor Petr ŠtěpánZáhada v jezeře Lochness, hlubotisk, 585 x 235 mm, (kat. A), autor Martin VelíšekV/I, suchá jehla,1250 x 480 mm, (kat. A), autorka Magdalena Vovsová


 

Cena Nadace českého výtvarného umění za počítačovou grafiku:

Shora, digitální tisk, 700 x 1000 mm, kat. C, autorka Žaneta Sobotková, Univerzita Hradec Králové, PedF, Grafická tvorba - multimédia, 2. roč., doc. J. Severová

Komise ocenila vizuálně bohaté a neobvykle zpracované struktury, které připomínají různorodost povrchu země, viděné z velké výšky. Grafika nenapodobuje fotografie z kosmu, spíše vrstvením, rozrastrováním a změnou měřítka základních tvarů dosahuje věrohodné a přirozené rozmanitosti. Možnosti programu Photoshop jsou vynalézavě využity.

Čestná uznání:
Bez názvu, digitální tisk, 540 x 820 mm, (kat. C), autorka Lucie Hůlková, Univerzita Hradec Králové,  PedF, Grafická tvorba - multimédia, 1. roč., doc. J. Severová
Okno 1, digitální tisk, 880 x 660 mm, (kat. A), autorka Jaroslava Severová 
 
Nominace:
Jubilejní 14/335, inkoustový tisk, 700 x 1000 mm, (kat. A), autorka Eliška ČabalováFree, digitální tisk, 700 x 1000 mm, (kat. A), autorka Petra KrupíkováZa oknem, digitální tisk, 570 x 800 mm, (kat. A), autorka Berenika Ovčáčková

 


Vydáno: 01.02.2011