Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Cenu v příležitostné tematické kategorii Krajina obdržel Jan Jemelka

 

Krajina v grafických technikách
byla vyhlášena na 16. ročníku Grafiky roku 2009 jako samostatně hodnocená, příležitostná tematická kategorie v rámci 
17. ročníku Grafika roku 2010
.

Do této kategorie bylo přihlášeno 114 děl, k vystavení bylo vybráno 24 prací.

Porota:
ak. mal. Karel Haloun
(předseda), vedoucí ateliéru Tvorba písma a typografie, VŠUP v Praze; PhDr. Milada Frolcová, kurátorka Slováckého muzea, Uherské Hradiště; Mgr. Jan Měřička, odb. asistent Katedry fotografie FAMU v Praze; Mgr. Renata Roubíčková, historik umění, spol. Gallery, Praha; Mgr. Marek Sibinský, PhD., Ateliér volné grafiky, Fakulta umění OU v Ostravě.

 Hlavní cena společnosti Gema Art Group, a. s.
Noční krajina T.P.,  barevný dřevořez, 530 x 750 mm, autor Jan Jemelka

Přesvědčivá práce, která nepředstírá příslušnost k tématu.

Jan Jemelka
Dosavadní téměř třicetiletá tvorba Jana Jemelky (nar 1953) se odvíjí ve třech rovnocenných liniích malířství, grafiky a návrzích vitráží. Specifické vnímání barvy je podmíněno nejen původní profesí malíře, ale i citlivostí generace, která ocenila možnost bezprostřední symboliky barevného media. To, co Jana Jemelku charakterizuje vůbec nejvíc, je duchovní zvnitřňování a světelné prozařování obrazu podmíněné hlubokou religiozitou. Ta jej přivedla do sakrálního prostředí (na 70 realizací chrámových oken) a promítla se do způsobu nazírání okolního světa...
(Simeona Hošková, z katalogu Mezinárodního trienále grafiky 2007,zkrácená verze)

Tvorba volné grafiky je pro mě jakýmsi deníkem; snažím se zde metaforicky vyjádřit, co zažívám. Barevný dřevořez pojímám jako malíř; plochou, konturou, barvou, strukturou a světlem se dostávám blízko ke skleněným vitrážím. Pokorná rukodělná práce při rytí dřevořezu je střídána ohněm otisku desky na papír, který je okamžikem odměny nebo další práce a nejistoty. Papír může „hořet, ale neshoří”, to je moje motto. Grafiku ani práci se sklem jsem nikdy nestudoval, proto se tady cítím nejsvobodnější. To vše se děje při vědomí vděčnosti k malířství, které mi studiem pomohlo k hledání základů umění a dalších cest v něm“. JJ 
(Z katalogu mezinárodního trienále grafiky Praha 2007)

Více o autorovi:


Čestná uznání v tematické kategorii Krajina
Mapa, akvatinta, 290 x 340 mm, autorka Jitka Chrištofová
Lovci na sněhu, serigrafie, 950 x 1300 mm, autor Zbyněk Janáček
Keř, linoryt, 1500 x 2000 mm, autor Vojtěch Kovářík

Nominace:
Prázdná krajina, krajina bez lidí, lept, mezzotinta, 1600 x 1000 mm, autorka Lenka Vilhelmová 

 

 


Vydáno: 01.02.2011