Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Cenu v základní kategorii A velkých formátů obdržel Šimon Brejcha

 


CENA HLAVNÍHO SPONZORA PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a. s.:

Chaos
, vlastní technika, 1580 x 1560 mm, autor Šimon Brejcha

Křehká konstrukce Brejchova grafického listu „Chaos“, plná fantazie a kreativity, vytvořená dokonale zvládnutou hlubotiskovou technikou, přesvědčuje o umělcových kvalitách a výjimečnostiŠimon Brejcha, několik poznámek k Chaosu
:

Grafický list vznikl jako logický protipól k cyklu Rákosové žně, na kterém jsem začal pracovat během tvůrčího stipendia v Domě umělců Hooksiel v Německu v roce 2007 a který dosud není zcela ukončen. V tomto cyklu jsem jako výchozí materiál pro tvorbu použil rákos. Linie rákosu svým způsobem předurčovaly tvary povětšinou trojrozměrných objektů, které jsem z něj vytvářel a následně drtil do roviny. Snažil jsem se aby grafiky, které byly finálním výstupem celého procesu tvorby, v sobě nesly zákonitosti spojování jednotlivých elementů, aby působily velmi racionálně a prostorově.
Stejná prostorovost, ale tentokrát neuspořádanost a náhodnost tvarů mě zajímá v grafice Chaos. Ta je vytvářena chomáčem větví naší vrby. Její kadeření jsem rozdrtil v lisu, latentně zůstaly přítomny prostorové vztahy mezi jednotlivými liniemi větví podpořené způsobem vytváření matrice a vytírání tiskové barvy. Prostorovost jsem ještě zdůraznil malými černými prvky, opticky vypadávajícími z obrazové plochy. Tyto prvky zároveň vymezují  samostatnost jednotlivých linií, ukončují je a naznačují směr jejich možného pokračování.

 

 

Grafiku doplňuji o  dva  směry v jejího možného čtení.
1. V autorské knize Šeptáno do vrby reaguji  na vlnění větví, které transformuji do křivek těl. Otisky větví často jen obtahuji. Smyslně působící kresby na tiscích jsem doplnil vybranými básněmi z reprintu Erotické revue.
2. V jednoduché animaci Míjení jsem použil racionální přístup, která rozpohybovává černé prvky z tisku. Jejich pohyb jsem vytvářel metodou pokus – omyl. Ve snaze, abych  zabránil kolizím jednotlivých prvků, měnil jsem vektory drah, úhly odrazu, směr rotace a rychlost pohybu.  Čím více roste počet pohybujících se elementů, tím více vzrůstá riziko možnost srážky a vzájemného ovlivňování. Každá srážka změní směr a rychlost a to má za důsledek celou lavinu proměněných vztahů mezi jednotlivými prvky.

K technice:
• prostorový tvar 3D
• zploštění prostorového tvaru na 2D
• vytvoření nízkého reliéfu vtlačením do hmoty kartonu nebo slepotiskem na silném papíře
• fixace papírové matrice vrstvami laku
• příprava tiskové barvy tak, aby umožnila vytváření polotónů způsobem vytírání
• vytírání matrice – směr a intenzita vytírání zdůrazňuje reliéf matrice, vykreslení reliéfu je závislé na viskozitě barvy a množství pigmentu v ní obsažené
• trvanlivost papírové matrice 3 - 20 tisků podle způsobu fixace matrice
• při vytvoření identické varianty v pryskyřici až 150 ks
• ve větších formátech tisknu max. 3 ks
• barevnost záměrně redukuji, abych umožnil zdůraznění reliéfu

ŠIMON BREJCHA - více


Vydáno: 01.02.2011