Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


17. ročník soutěže Grafika roku 2010 a 16. ročník Ceny Vl. Boudníka

 

17. ROČNÍK SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2010
16. ROČNÍK CENY VL. BOUDNÍKA

pod záštitou primátora hlavního města Prahy

Pořadatel:
Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
hlavní spolupořadatel: 
Hlavní město Praha
finanční podpora:    
Ministerstvo kultury ČR
 Nadace českého výtvarného umění
Městská část Praha 1

Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
19. ledna - 20. února 2011, úterý - neděle 10 - 18 hodin


Hlavní partneři:
Pražská plynárenská, a. s.
Metrostav a. s.
Eurovia CS, a. s.
Partneři:
Gema Art Group, a. s.
Chemia System Geo, s.r.o.
Grapheion.cz

Slovo hlavního předsedy porot
   Grafika má mnoho forem. Pozoruhodně se proměňuje a vyvíjí. Téměř nic v ní není nemožné. Pro všechny druhy kresby či malby existují adekvátní formy v grafice. Rozmanité způsoby leptů se mohou podobat všemožným přípravným studiím od pérových kreseb, kreseb rudkou, lavírek až po malby štětcem. Litografie ta může úplně všechno, jak nám svým obdivovatelům a žákům dlouhá léta ukazuje Mikoláš Axmann. Když jsme v sedmdesátých letech objevili fotografii v leptech, říkali jsme si, jak to ti mizerové dělají? Dnes se už grafici ani diváci ničemu nediví. Po přijetí digitálního tisku (a nebylo to úplně samozřejmé přijetí) není nic, co by grafika nemohla.
   A přece je grafika specifické médium. Má svůj jedinečný úsporný jazyk a ten si přes všechny vývojové proměny pozoruhodně zachovává. Od konce 19. století lze velmi jistě rozpoznat grafický list od kresby, nebo obrazu. Na počátku takové emancipované moderní grafiky stáli u nás kromě jiných Preissig, Kupka, Váchal, Bílek, Čapek, Šíma, Toyen, Tichý, Gross, Lhoták, Istler, Boudník, John, Čepelák, Kučerová, Šimotová, Sýkora…
   Přehlídky Grafiky roku dávají ze své podstaty pravidelně příležitost, aby spolu vystavovali všichni – velmi demokratický spolek - legendy i studenti grafiky. Vystavovat s Květou Pacovskou, se Zdeňkem Sýkorou nemůže ve světě kdokoliv, na naší výstavě ano. Letos budou všichni, kdo prošli výběrem porot, vystavovat např. znovu s panem Pavlem Brázdou, který vystavuje digitální tisky. Česká grafika má prestižní cenu, kterou nelze poznat ani tolik podle výše honoráře, jako podle jmen v seznamu dosud 16 držitelů Boudníkovy ceny. Taková krásná společnost. Vzpomeňme si jen na poslední bilanci – sestavu velkoformátových litografií XV. laureáta Mikoláše Axmanna v Clam-Gallasově paláci.
   Letos kategorii velkých formátů vyhrála grafika Chaos, pozoruhodně suverénní hlubotisk Šimona Brejchy. První cenu za malé formáty získal vynikající lept Šárky Trčkové Chytání. Mnohoznačně naléhavá je serigrafie Matka od Ondřeje Jiráska, vítěze studentské kategorie. Stálicí je Dalibor Smutný se svými brilantními mezzotintami velkých formátů, jeho Ráno vyhrálo v kategorii hlubotisku. V kategorii tisku z výšky stejnou jistotu a poezii reprezentuje vítězný tisk ze dřeva Modré z tebe II Miloše Michálka. Dynamická autorská kniha Jana Měřičky Špitál je nejlepší ve své kategorii. V doprovodné kategorii letošního ročníku Krajina, obeslané 114 autory, získal hlavní cenu za křehký barevný dřevořez Noční krajina T. P. Jan Jemelka. Úžasné věci představují Jitka Chrištofová, Zbyněk Janáček, Vojtěch Kovářík a Lenka Vilhelmová. Velmi výrazně se mezi nejlepšími prosazují a nejednou vítězí studenti… v kategorii počítačové grafiky vyhrála Žaneta Sobotková z hradecké  univerzity a je to opět výsostná grafika. Nejde nakonec o projev stagnace starších autorit? Nemusíme se o ně bát. Sami si za to můžou, téměř úplně všichni šíří nákazu grafiky ve svých školách a učí skvěle…
   Existuje grafická řeč - vyznačuje se strohostí, smyslem pro kontrast, strukturu a zrcadlově převrácený svět. Při tisku voní po léta stále stejně barvy a papíry, velmi jinak dnes voní ředidla. Zinek lze koupit jen s příměsí titanu. Ale samotná práce na matrici a tisk jsou požehnáním grafiky a jejím tvořivým principem. Řemeslo nás spojuje a spoluvytváří z grafiků, v čase poměrně velkých nejistot i v umění, pozoruhodně vyrovnanou společnost. Bez Grafiky roku by mohla být naše grafická sešlost poměrně lehce přehlédnutelnou. Bylo by smutné, kdyby se pro zájemce o grafiku nejfrekventovanějšími tisky v Praze staly rezignované pražské veduty. Přejme si, aby bylo dost zájemců grafice se učit a aby bylo učit se od koho.
Doc. ak. mal. Ivan Špirk
Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze
Praha 1. ledna  2011


OBRAZOVÁ REPORTÁŽ


PhDr. S. Hošková zahájila vernisáž Grafiky roku. Za ní zleva: primátor HMP B.Svoboda, starosta MČ Praha 1 O.Lomecký, Ing. J.Pavlíček, Metrostav a.s., doc. ak. mal. I.Špirk a F.Hodonský
 
 
Primátor HMP B.Svoboda předává diplom laureátu 16. Ceny Vl. Boudníka F.Hodonskému
 

Ak. mal. František Hodonský
 
 
Mgr. J.Vanča, kurátor expozice F.Hodonského v Clam-Gallasově paláci 


MA. R. Drury, předseda komise 16. ročníku Ceny Vl. Boudníka
 
 
Hlavní předseda porot 17. ročníku Grafiky roku 2010 doc. ak. mal. I.Špirk

 

Šimon Brejcha, vítěz v hlavní kategorii A, přebírá diplom od Ing. Milana Fafejty, generálního ředitele Pražské plynárenské, a.s.

 
Šárka Trčková, vítězka v kategorii B malé formáty, přebírá diplom od ředitelky Chemia System Geo. s.r.o. Ing. Z. Pýchové
 

Starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký

 
 
Vítěz v studentské kategorii C Ondřej Jiráska přebírá diplom od starosty MČ Praha 1 O. Lomeckého


Jan Měřička, vítěz v kategorii D - autorské knihy

 
 
Ing J.Pavlíček, vedoucí Kanceláře prezidenta společnosti Metrostav a.s. předává diplom vítězi v kategorii techniky tisku z výšky Miloši Michálkovi
 

Dalibor Smutný, vítěz v kategorii techniky tisku z hloubky
 
 
 
Studentka Žaneta Sobotková, vítězka v kategorii počítačová technika
 


Jan Jemelka, vítěz v příležitostné tematické kategorii Krajina

Foto: Josef Spurný a Zdeněk Raizer
 

 

 


Vydáno: 01.02.2011