Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Slovácké museum v Uherském Hradišti

 


 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
Laureáti Ceny Vl. Boudníka /Autorské knihy
27. ledna - 27. března 2011

 O ceně Vladimíra Boudníka

Není vzdálena doba, kdy umění vědomě prostoupí lidskou činnost a změní konání člověka v dynamickou, stále se umocňující radost" (Vl. Boudník, III. manifest explosionalismu, 1951).

Roku 1968, v noci 5. prosince po vernisáži své výstavy, ve věku 44 let svůj život dobrovolně ukončil Vl. Boudník, „Něžný barbar“, jak jej ve stejnojmenné povídce pojmenoval spisovatel a přítel Bohumil Hrabal, průkopnická postava českého poválečného umění, vizionář, nekonformní umělec, který svou představu umění propojeného se životem formuloval s nekompromisní naléhavostí a fatální důsledností. V řadě manifestů, v pouličních demonstracích, v denících, v obsáhlé korespondenci a v autentickém grafickém díle ztělesnil to nejlepší z českého informelu 60. let (české paralely americké akční malby či evropského tašismu) a anticipoval mnoho z dalšího vývoje. Boudníkův tvůrčí i mravní odkaz zůstává trvalou výzvou pro všechny, jimž umění není jen úkolem, seberealizací, ale existenciální nutností a prostředkem permanentní tvůrčí revolty. Slovy Jiřího Koláře napsanými několik měsíců po Boudníkově smrti: „Byl živým svědomím nás všech a ještě dlouho, dlouho jím zůstane.“ (Výtvarná práce 1969).
O Vl. Boudníkovi za jeho života věděla jen hrstka znalců a zasvěcených přátel, po jeho smrti v době politické normalizace mu mohla být věnována pozornost pouze v rámci alternativní kultury. Teprve po sametové revoluci v 90. letech, se zpožděním 20 let, se rozhořel zájem o jeho dílo v řadě publikací, retrospektivních výstav „oficiálně“ stvrzujících velikost jeho významu. Cena Vl. Boudníka, založená roku 1994, je institucionalizovanou formou obdivu a uznání k Boudníkově odkazu na poli volné grafi ky, jejímž specifi ckým jazykem obsáhl nejvýsostnější témata avantgardního umění. Prestižní cenu udělovanou jednou za život českému žijícímu umělci za významný inovační přínos v oblasti umělecké grafiky založilo občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafi k a dotuje hlavní město Praha. Vyhodnocuje ji odborná komise složená z teoretiků umění a předních grafi ckých osobností a každoročně ji laureátovi předává primátor HMP na zahájení výsledků celostátní soutěže Grafika roku. Dosavadních 16 laureátů, představených na této výstavě, zastupuje umělce všech generací, z nichž mnozí se s Vl. Boudníkem znali a společně vystupovali, především je však spojuje potřeba překonávat dosažené jistoty a s vědomím všech rizik otevírat tvůrčí imaginaci nové, dosud neověřené prostory.
PhDr. Simeona Hošková, ředitelka soutěže
Praha, 2007–2010.


Cena Vladimíra Boudníka /1995–2010/ -
prestižní cena za osobitý přínos na rozvoji soudobé české grafiky

Ladislav Čepelák / 1995, Dalibor Chatrný / 1996, Alena Kučerová / 1997, Eduard Ovčáček / 1998, Jan Kubíček / 1999, Jan Měřička / 2000, Květa Pacovská / 2001, Michal Cihlář / 2002, Marie Blabolilová / 2003, Jiří Anderle / 2004, Jaroslava Severová / 2005, Lubomír Přibyl / 2006, Vojtěch Kovářík / 2007, Zdeněk Sýkora / 2008, Mikoláš Axmann / 2009, František Hodonský / 2010

Autorské knihy /1997–2009/ - oceněné v soutěži Grafika roku

Eva Holá: Snídaně pro termita, 1997; Lenka Vilhelmová: Vně lebky, 2000; Květa Pacovská: Otázky prostoru, 2001; Luboš Drtina: Luděk Marks, Sklenobýl, 2002; Pavlína Suchánková: Mňága a Žďorp, 2003; Petra Krupíková: Milenky / Natálie Pěrková: Tomáš Zelinka, Vzpomínky na sníh, 2004; Petra Juřenčáková: Abecedárium, 2005; Darja Čančíková: Bouillabaise / Kateřina Kozlíková: Sen o…., 2006; Alžběta Diringerová, Marie Veselá: Princezny, 2007; Mikoláš Axmann: Pan a Pán / verše Jeana Tardieu ze sbírky „Pane!,Pane!“, 2008; Sylvie Currin Kořánková: Nemám tě mít rád, mám tě prodat, 2009

Pozvánka:

rozhlas.cz:
Slovácký deník, č. 69,  příloha
Slovácké noviny

Foto z vernisáže:


Mgr. Gina Renotière PhD.(vlevo), kurátorka Sbírky autorské knihy,Muzeum moderního umění Olomouc a PhDr. Milada Frolcová (vpravo), kurátorka Slováckého muzea na zahájení výstavy
 
Pohled do výstavních sálů

Z natáčení televize
 
 

Pohled do výstavních sálů
 

 

Expozice:  

 


Vydáno: 12.04.2014