Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Významné tištěné knihy a rukopisy - aukce

 

  

Christie´s London, King Street, Velká Británie
23. listopadu 2010

ISIDOR ZE SEVILLY (+ 636), Etymologiae, Knihy I-XI (z XX) s korespondencí mezi Isidorem a Brauliem, v latině, ZDOBENÝ A ILUSTROVANÝ RUKOPIS NA PERGAMENU. [str. 5-145 10. století, severovýchodní Francie nebo jižní Holandsko; str.1-4 12. století, St Martin's, Tournai],310 x 220mm, původní text ve 33 řádcích, napsány karolínskou minuskulí hnědým inkoustem na vroubkovaném pergamenu ve dvou sloupích po 33 řádcích, rustikální kapitály v oranžové barvě, až třířádkové iniciály čtvercových kapitál v oranžové nebo hnědé barvě, někdy s dekorativní výzdobou v podobě teček nebo linií v jiných barvách, později doplněny tmavším inkoustem v protogotickém rukopisu, VELKÁ ZOOMORFNÍ INICIÁLA v hnědé a zelené, pět stran s malými textovými diagramy, TŘI CELOSTRÁNKOVÉ DIAGRAMY v hnědé a oranžové, postranní tituly z 13. a 14. století. Vykládán slepotisky v hnědém safiánu. 
Položka č. 9 byla vydražena za GBP 421,250, vyvolávací cena: GBP 100,000 - 150,000.

Isidor, jenž byl v roce 600 jmenován biskupem sevillským, pracoval na své Etymologies v 7. století po dobu dvou desetiletí; na konci jeho života byla téměř kompletní. Navázal na učení jak antických, tak křesťanských autorů, velkou část základního vědomostí své doby shromáždil a uspořádal je do formy encyklopedie.  
Stejně jako ve své roli vůdčího církevního hodnostáře – předsedal koncilům v Seville (619) a v Toledu (633) – měl blízký a pravděpodobně vlivný vztah s vizigótskými panovníky.
Dílo (rovněž nazýváno Počátky) je rozděleno do 20 knih, z nichž každá se vztahuje k určitému tématu; v přítomném svazku se dotýká matematiky, hudby, astronomie a astrologie; medicíny; práva; boha, andělů a svatých; židů a pohanů; církve; jazyků, národností, občanů; slovníků; a v oddílu Knihy XI člověka. Ačkoliv pouze jedna část pojednává o etymologii samotné, Isidor používá (nebo vynalézá) etymologické kořeny slov, aby vysvětlil velké množství témat. Například uvádí, že slovo nox (noc) je odvozeno z nocere (zranit), protože zraňuje oči; a o těsnopisu říká, že znaky jsou nazývány notae, protože nesou význam slov, které upozorňují čtenáře, a ti, kdo jsou odborníky v jejich použití, jsou nazýváni „notáři.“ Braulio toto označuje jako „prakticky vše, co je nutné znát,“ zatímco moderní učenec poznamenává, že „všechny světské znalosti, které uplatňuje křesťanský učenec, byly obsaženy v jedné užitečné knize; učenec nepotřebuje bádat dále.“ (K.N. Macfarlane, Isidor ze Sevilly o pohanských bozích, 1980). Kvůli všeobsažné povaze spisu Etymologies byl Isidor navržen v roce 2003 jako patron internetu.
Korespondence s Brauliem, jenž opustil Sevillu v roce 619, aby se stal arciděkanem a později biskupem v Saragosse, nám dává nahlédnout do Isidorova charakteru a osobního života. Podle Braulia to byla právě jeho žádost, která Isidora přiměla k tomu, aby se ujal sestavení Etymologies, a po autorově smrti sestavil nedokončené dílo do XX knih. Isidor začlenil mnoho svých raných drobnějších děl do objemného svazku, který může být právem považován za summu své vědecké práce. Jeho kniha sloužila jako základní text pro celou středověkou společnost a byla popisována jako „pravděpodobně nejvlivnější kniha, po Bibli, v učeném světě latinského západu po téměř tisíc let“: „Etymologies“ Isidora ze Sevilly přeložil S.A. Barney 2006, s.3.
Přítomný rukopis je úchvatnou demonstrací významu a stálého využití textu v jednom z největších středověkých center vzdělanosti. Hlavní část knihy byla napsána v 10. století. (Obr. vlevo)

PTOLEMAEUS, Claudius (2. století). Cosmographia. Z řečtiny do latiny přeložil Jacobus Angelus (na začátku 15. století). Vydal Nicolaus Germanus (c.1420-c.1490). Ulm: Lienhart Holle, 16. července 1482. 420 x 283mm. 30 MAP V DŘEVOŘEZŮ, VŠECHNY KOLOROVÁNY (z celkového počtu 32, chybí 'Secunda Asie Tabula' a 'Tercia Asie Tabula') vyřezal Johannes z Armsheimu podle Nicolause Germanuse: jedna celostránková a 29 dvoustránkových, pět (mapa světa, moderní mapy Španělska, Francie, Skandinávie a Svaté země) s tištěným textem na 4 částech dřevořezu, okraj na lichých stranách ručně malován, 4. mapa Afriky s textem na přední i zadní straně, chybí všechny text kromě seznamu map. Papírový přebal z poloviny 19. století. NÁDHERNĚ BAREVNÁ KOPIE PRVNÍHO ROZŠÍŘENÉHO VYDÁNÍ; PRVNÍ ATLAS VYTIŠTĚNÝ MIMO ITÁLII; A PRVNÍ ATLAS ILUSTROVANÝ MAPAMI V DŘEVOŘEZU. Tyto mapy přepracoval podle Ptolemaiova vzoru Nicolaus Germanus, německý kartograf.
Položka č. 54 byla vydražena za GBP 217,250, vyvolávací cena: GBP 90,000 - 120,000. (Obr. uprostřed)

LITERÁRNÍ SBÍRKA, včetně Minne, veršů Klopfan, přípitků, textů o lovu, květomluva, obscénní poezie a bajek, v němčině, RUKOPIS NA PAPÍRU. [Západní Švábsko a Bavorsko, polovina až konec 15. století], 205 x 145mm. 86 listů. Rukopis je napsán ve vzájemně odlišených oddílech. První dva oddíly se zdají být dílem stejných dvou písařů, iniciály a rozložení řádků jsou v červené. DOBOVÁ VAZBA V ZELENÉ KŮŽI na dřevěném desce.
Položka č. 16 byla vydražena za GBP 205,250, vyvolávací cena: GBP 200,000 - 300,000. (Obr. vpravo)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:

 


Vydáno: 24.01.2011