Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika starých mistrů - aukce

 

 

           

Christie´s Londýn, King Street, Velká Británie
7. prosince 2010

Albrecht Dürer (1471-1528), Rytíř, Smrt a Ďábel (B. 98; M., Holl. 74; S.M.S. 69), rytina, 1513, s vodoznakem, 247 x 190 mm; Položka č. 9 byla vydražena za GBP 217,250, vyvolávací cena: GBP 180,000 - 250,000.

Grafický list Rytíř, Smrt a Ďábel je jednou ze tří rytin, které byly vytvořeny mezi lety 1513 a 1514, spolu s listy Svatý Jeroným ve své studovně (položka č. 20) a Melencolia I, jež bývají označovány za Meisterstiche nebo 'mistrovská díla'. I když neexistuje žádný důkaz o tom, že by tyto grafické listy tvořily ucelenou sérii, bývají často dávány do souvislosti díky podobnosti ve velikosti tisku, době vzniku a celkové ikonografii.
Objevily se rovněž spekulativní úvahy o významu grafického listu Rytíř, Smrt a Ďábel. Jedna interpretace praví, že scénu inspiroval text Erasma Rotterdamského Enchiridion Militis Christiani (Příručka křesťanského vojáka), poprvé publikován v roce 1504. Tato metafora celoživotního bojovníka vůči hříchu, světu a ďáblu pochází z Nového zákona z listu apoštola Pavla Efezským, který vyzývá čtenáře: „Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.“ (Efezským 6: 11) V poslední době se někteří vědci snaží radikálně význam tohoto tisku přehodnotit: identifikovali postavu jako loupeživého rytíře v bezbožném spojenectví se Smrtí a Ďáblem. Sám Dürer v tomto grafickém listu Rytíř, Smrt a Ďábel postavu jednoduše označil jako „Jezdce“,  čímž zanechal velký prostor pro dvojznačný výklad významu. Dürer a jeho současníci měli mnoho důvodů obávat se potulných rytířů, kteří tehdy terorizovali venkovskou společnost. Dokonce i na jednoho z Dürerových vlastních agentů si jednou políčili a oloupili jej. Tato interpretace ovšem pokulhává ve vysvětlení, proč Dürer jasně obsadil do heroického výjevu jezdce, který se podobá dvěma velkým italským jezdeckým sochám z 15. století: Donatellově soše Gattamelaty v Padově a Verrocchiově soše Colleoniho v Benátkách.
Dürer zamýšlel zobrazit "miles christianus" neboli křesťanského vojáka ve dvojím významu, jenž není ani skutečný ani statický, ale aktivně volící věc dobra. Sklon ke zlu je přítomný stále, ale Dürerův rytíř odmítá povšimnout si svodů Ďáblových, dokonce před tváří Smrti. Rytina je vážným zamyšlením se nad nejistou povahou morálního života v tomto nejednoznačném, pomíjivém světě.
Grafický list Rytíř, Smrt a Ďábel není pouhým výrazem duchovní skutečnosti, ale technickým husarským kouskem, ve kterém Dürer, nyní na vrcholku svých schopností, používá grafický jazyk v plné šíři, aby popsal fenomenální svět s co nejpodrobnějšími detaily, zvláště subtilní efekty vrženého světla na velké množství povrchů a textur. Jemné, rané tisky mění výrazně svou povahu v závislosti na grafické barvě, která může zachycovat odstíny od uhlově černé po teplý nahnědlý nebo chladnější, stříbřitý tón.
Toto oslnivě hluboké působení černé barvy – pravděpodobně jemnější než odstín s nádechem dohněda, teplejší a méně dramatický ze sbírky Cracherode v British Museum – je vytištěno s intenzivním kontrastem, zvyšujícím účinek jasného světla proudícího do ztemnělé rokliny, osvětlující lesklé povrchy rytířova brnění a blýskavou srst jeho oře. Rytířův postup se zdá nadějný – udatně nastoupil svou cestu skrze přítomnou temnotu ke světlu spásy. (Obr. vlevo nahoře)

Albrecht Dürer (1471-1528), Vyrytá vášeň (B., M., Holl. 3-18; S.M.S. 45-60), cyklus 16 rytin, 1507-1512, původně s vodoznaky, dva tisky s vodoznakem High Crown (M. 20), jeden s Imperial Orb with Star (M. 56), 184 x 135 mm (a podobně); Položka č. 18 byla vydražena za GBP 97,250, vyvolávací cena: GBP 80,000 - 120,000. (Obr. dole)

Albrecht Dürer (1471-1528), Svatý Eustach (B. 57; M., Holl. 60; S.M.S 32), rytina, 1501, vodoznak High Crown (M. 20), 357 x 263 mm; Položka č. 17 byla vydražena za GBP 85,250, vyvolávací cena: GBP 70,000 - 100,000. (Obr. nahoře vpravo)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:


Vydáno: 24.01.2011