Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Hudba, evropské a ruské knihy a rukopisy - aukce

 

            

Sotheby´s Londýn, 34-35 New Bond Street, Velká Británie
1. prosince 2010

BEETHOVEN, LUDWIG VANPRACOVNÍ ČÁST RUKOPISU K VELKÉ PARTITUŘE OPFERLIED OP.121B, pro sólový soprán, obbligato cello, pěvecký sbor a orchestr, podstatně se liší od publikované verze. Poznámky černým inkoustem ve dvou řadách na každé straně až po notovou osnovu č. 11, obsahující 32 až 63 taktových čas (počátek: „laß des Jünglings Opfer wohl gefallen“), s opravami, škrty a změnami, zvláště pro sólový soprán, violoncello obligato, které se značně rozcházejí s konečnou verzí, mnoho oprav tužkou (včetně zásahu do sopránového sóla), se slabšími náčrtky a alternativní pasáží skladatelovy poznámky tužkou při okrajích, 4 strany, pozdější poznámky inkoustem a tužkou, pravděpodobně od Johna Ella, [léto 1824].
Položka č. 7 byla vydražena za GBP 157,250, vyvolávací cena: GBP 80,000 - 100,000. Ze sbírky Johna Ella. Tento rukopis nebyl na trhu od doby, co jej Ella získal od Augusta Artaria po Beethovenově smrti. Artaria asi získal rukopis přímo z aukce Beethovenova majetku z roku 1827. (Obr. uprostřed)

Toto je jediná dochovaná část Beethovenova původního kompozičního návrhu jeho písně pro soprán, sbor a orchestr. Rukopis obsahuje téměř polovinu orchestrálních skladeb („Gesang“). Tento pozoruhodný rukopis je napsán na papíru velkého formátu se značným množstvím črtů a přepracovaných pasáží. 
Opferlied je dílem posledního Beethovenova období, zkomponovaného bezprostředně po Deváté symfonii (a na stejném papíru), první dílo ze slavných pozdních smyčcových kvartetů, vážná, hluboká a původní skladba. Opferlied patří do skupiny sborových zpěvů, vyznačujících se neobvyklou instrumentální podobou (velmi jemnou, někdy až neslyšnou). Partitura je rozepsána pro klarinety, fagoty, lesní rohy a smyčce včetně vynikající sólové části pro cello. Více než polovina současných rukopisů se spokojila pouze s druhým sólovým veršem: „Sei stets der Freiheit Wehr und Schild!“
Rukopis obsahuje několik významných odlišností od textu, jež byly nalezeny v sedmistránkové partituře, vydané Schottem v roce 1825 (č. 2279; s. 3-6). Pasáž pro cello zjevně působila Beethovenovi nemalé problémy, a proto zde učinil i několik poznámek tužkou v alternativních pasážích, které napsal v horní části partitury.
Beethoven poprvé zhudebnil báseň Friedricha von Matthisona „Die Flamme lodert“ z let 1794-1795 a upravil je do písňové podoby až v roce 1801. Toto je raná verze současné písně vytvořené v roce 1822 (pro tři hlasy, sbor a komorní orchestr, bez houslí).

MOZART, WOLFGANG AMADEUS. POZORUHODNÝ RUKOPIS MOZARTOVY KOPIE ČÁSTI ZÁVĚRU SYMFONIE MICHAELA HAYDNA V D MH 287, K.6 ANH. A 52, NEZVEŘEJNĚNO V  NEUE MOZART-AUSGABE.
Zahrnuje prvních čtyřicet pět taktů v Haydnově tempu, partitura pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce, 3 strany, pravost rukopisu ověřil Georg Nikolaus von Nissen v horním pravém rohu ("Von Mozart und seiner Handschrift"), s datem Vídeň, 25. listopadu 1845 a poznámkou od Johna Ella.
Položka č. 51 byla vydražena za GBP 121,250, vyvolávací cena: GBP 80,000 - 100,000. (Obr. vlevo) 

MOZART, WOLFGANG AMADEUS. RUKOPIS ČÁSTI SERENÁDY V D-DUR („ANTRETTER“), K. 185 (167A).
Pracovní rukopis o 40-53 taktech, „Andante“, partitura pro orchestr, pro dva hoboje, dva lesní rohy, smyčce, včetně sólových houslí, zapsáno hnědým inkoustem na osmi osnovách na každém listu, několik menších oprav s půvabným filigránem. 2 strany, s čísly stránek „45“ a „17“, obě pravděpodobně od Leopolda Mozarta, na horním pravém rohu pouze liché stránky, bez místa a data [1773].
Položka č. 52 byla vydražena za GBP 91,250, vyvolávací cena: GBP 80,000 - 100,000. (Obr. vpravo)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:

 


Vydáno: 31.01.2011