Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Knihovna Jamese S. Copleye: Významné americké, historické dokumenty: Druhý výběr (aukce)

 

                       

Sotheby´s New York, New York, USA
15. října 2010

(JEFFERSON, THOMAS), Poznámky o státu Virginia; sepsány v roce 1781, v zimě 1782 poněkud upraveny a rozšířeny, k použití přednostně pro cizince, zodpovídající jisté dotazy. [Paříž: autorovi od Philippe-Denise Pierrese], 1782 [popř. 1785].
Celostránkové dřevoryty „Madisonské jeskyně,“se skládacími tabulkami, rukopisné zrušení pravděpodobně Jeffersonovou rukou.
Položka č. 612 byla vydražena za USD 254,500, vyvolávací cena: USD 100,000 - 150,000. (Obr. vlevo) 

První vydání; jedna z nejranějších kopií vytištěných pro Jeffersonovu osobní potřebu, s nezrušenou a s první ze tří oddělených tištěných dodatků, které následně zahrnul v kopiích („Nárys základní konstituce státu Virginia“).
Poznámky o státu Virginia byly sepsány zpočátku jako odpověď na sérii otázek poslaných v roce 1781 různým členům Evropského kongresu Francoisem Barbé de Marbois, pozdějším tajemníkem francouzského vyslanectví Filadelfie. Joseph Jones poslal Jeffersonovi dotazník, který obdržel od virginských členů Kongresu. Dne 4. května 1781 napsal Jefferson Marboisovi, že se zamýšlel „nad podáním tak obsažných informací, jaké budu schopný formulovat podobné podměty, jaké jsou uvnitř sféry mých známých,“ a dne 20. prosince téhož roku vskutku navrhl a poslal Marboisovi „odpověď k jeho dotazům“ (Noviny Thomase Jeffersona). Nicméně Jefferson jako velvyslanec ve Francii, podporován Francoisem Jeanem de Beauvoir Castellux, stále opravoval a rozšiřoval své Poznámky během doby strávené na Evropském kongresu. Z Paříže dne 10. prosince 1784 napsal Jamesi Madisonovi, že „jsem nemohl dostat svou odpověď na otázky o státu Virginia vytištěné ve Filadelfii,“ John Dunlap byl mimo město a Robert Aitken se dotazoval na příliš vysoké poplatky, „ale já to vytisknu tady.“ (Noviny, Jefferson Charlesi Thomsonovi, 21. května 1784)
Konečně dne 11. května 1785 mohl Jefferson Madisonovi ohlásit, že „včera dokončili výtisk mých Poznámek. Vytiskli jsme 200 kopií, ale nevytáhl jsem je svýma vlastníma rukama, kromě dvou nebo tří kopií a dvou, které pošlu do Ameriky, sobě a kol. Monroeovi.“
Své Poznámky rozdělil do dvaceti tří rozsáhlých kapitol na fyzická a politická témata – včetně „Řek,“ „Hor,“ „Klimatu,“ „Těžba minerálů, chov zvěře a pěstování zeleniny,“ „Původní obyvatelé,“ „Ústava,“ „Zákony,“ „Náboženství“ a „Váhy, míry a měna“ – Jefferson vytvořil „filozofickou historii,“ ze které se najednou vytrácejí evropské představy o Novém světě při vyzvedávání velkého potenciálu svého nového národa. Ve slovech Dumase Malonea k jeho Poznámkám Jefferson „popsal více než zemi, odhalil tak své vlastní myšlenky.“ (Jefferson, obyvatel Virginie, s. 374) 
V Poznámkách Jefferson odhalil svůj postoj k otroctví explicitněji než v jakýchkoli jiných spisech nehledě na svůj první koncept Deklarace nezávislosti. Jefferson použil své odpovědi na Marboisův osmnáctý dotaz: „Místní zvyky a manýry, které byly náhodně přijaty v tomto stavu,“ aby předložil „nešťastný vliv“ otrokářství: „Celý obchod mezi pánem a otrokem je věčným cvičením nejbouřlivějších vášní, nejvytrvalejší krutosti na jedné části a potupného podrobení té druhé. … Vskutku bojím se o svou zemi, když uvažuji, že Bůh je spravedlivý: že jeho spravedlnost nemůže navěky spát…“ (s. 298–300)
Dvě stě kopií, které Jefferson vytiskl, se nesetkaly s požadavkem na vytvoření knihy. Překroucené pirátské výtisky donutily Jeffersona nechat vytisknout francouzské a anglické vydání v letech 1786 a 1787. První, soukromě tištěné vydání je nyní vzácně na trhu.
„Během jeho druhého produktivního životního období naspal Thomas Jefferson a publikoval jedinou knihu. … Ačkoli jí dal matoucí, skromný titul a byl původně neochotný ji vůbec uveřejnit; Poznámky o Virginii byly nakonec přijaty jako důležitý příspěvek k americkým dopisům a vědě, a je uznán dnes jako nejlepší a jediný důkaz Jeffersonových principů, nejlepší odraz jeho rozsáhlého vkusu a talentu. Zkrátka, je to klasické americké dílo.“ (Peden, p. v)

LEWIS, MERIWETHER a WILLIAM CLARK, Dějiny expedice pod vedením kapitána Lewise a Clarka k pramenům Missouri, odtud napříč Skalistými horami a dolů k řece Kolumbii a Tichému ociánu, vykonané v letech 1804-5-6. Na objednávku vlády Spojených států. Filadelfie: Bradford a Inskeep; a Abm. H. Inskeep, New York (J. Maxwell, tiskař), 1814.
2 svazky. Velká rozkládací rytá mapa (podle Clarka vytvořil S. Harrison), 5 rytých map a plánků; Moderní hnědý safián s mramorovým vzorem na deskách, prosté okraje. S látkovým pouzdrem na knihu.
Položka č. 733 byla vydražena za USD 110,500, vyvolávací cena: USD 80,000 - 120,000. (Obr. vpravo)
 
WASHINGTON, GEORGE, Žurnál majora Georgea Washingtona, poslal Robert Dinwiddie, Esq; Jeho Veličenstvo nadporučík-guvernér a vrchní velitel Virginie, velící důstojník francouzských sil v Ohiu. Vytištěno ve Williamsburghu, Londýn: Dotisk pro T. Jefferyse, 1754.
Rozkládací rytá mapa na titulní straně, částečně kolorovaná, dřevoryty a typograficky upravené záhlaví; soudová ovčí kůže, obal s dvojitým pozlaceným proužkem, červené okraje, pouzdro na knihu z polovičního modrého safiánu.
Položka č. 662 byla vydražena za USD 104,500, vyvolávací cena: USD 50,000 - 70,000. (Obr. uprostřed)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:Vydáno: 01.02.2011