Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Západní rukopisy a miniatury - aukce

 

                 

Sotheby´s Londýn, 34-35 New Bond Street, Velká Británie
7. prosince 2010

GRADUÁL ROCHEFOUCAULD, VE FRANCOUZŠTINĚ, ILUMINOVANÝ RUKOPIS NA PERGAMENU [východní Artois nebo západní Flandry (s největší pravděpodobností Saint-Omer, Tournai nebo Gent), asi 1315-23].
Tři velké svazky: (I) 118 listů; (II) 233 listů; (III) 104 listů; všechny sestaveny do dvou sloupců po 44 řádcích, v několika znamenitých raně gotických rukopisech černou tuší, iniciály ve žluté tuši, záhlaví červenou tuší, 2- nebo 3řádkové iniciály v červené a modré, osmdesát čtyři velkých iniciál (od 4 do 8 řádků do výšky, jedna na 10 řádků) v leštěné zlaté, na růžovém a modrém pozadí s bílou perokresbou, sto sedm miniatur, s růžovými, modrými a bílými bordurami ve zlatém a stříbrném rámu.    
Položka č. 33 byla vydražena za GBP 2,393,250, vyvolávací cena: GBP 1,500,000 - 2,000,000. (Obr. vlevo)
Jeden z nejdůležitějších rukopisů největší romance středověku s více než sty iluminacemi, objasňující válečnictví, rytířství a dvorskou lásku.

PETRUS RIGA, AURORA, Stručná Bible v latinských verších, zdobený rukopis na pergamenu [Itálie nebo severní Francie, první polovina třináctého století (asi před rokem 1230)].
131 listů, v jednom sloupci, 48-51 řádků ve dvou raně gotických rukopisech, poznámky a důležité sekce v červené, s 3- až 4řádkovými iniciálami v červené nebo modré, vypracovaná perokresba draka s modrými a červenými křídli.
Položka č. 18 byla vydražena za GBP 91,250, vyvolávací cena: GBP 20,000 - 30,000. (Obr. vpravo)

KNIHY HODINEK, v latině a francouzštině, iluminovaný rukopis na pergamenu [severní Francie (asi POITIERS), druhá polovina čtrnáctého století].
115 listů, v jednom sloupci, 15 řádek v profesionálním gotickém rukopisu, černou tuší, poznámky v červené, četné jednořádkové iniciály v modré, další jedno- až dvouřádkové iniciály v leštěném zlatě na pestrém modrém a burgundském pozadí, 3 strany se zlatými a modrými bordurami, devatenáct velkých miniatur.  
Položka č. 23 byla vydražena za GBP 58,850, vyvolávací cena: GBP 25,000 - 35,000. (Obr. uprostřed)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:

 

 


Vydáno: 02.02.2011