Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Knihy, rukopisy a kresby ze sbírky Frederika II., Barona z Heskethu - aukce

 

       


Sotheby´s Londýn, 34-35 New Bond Street, Velká Británie
7. prosince 2010

SHAKESPEARE, WILLIAM. Komedie, historické hry a tragédie. Vydáno podle původních přesných kopií. LONDÝN: Isaac Jaggard (vytištěno na náklady W. Jaggarda, I. Smithweeke a W. Aspley), 1623.
Položka č. 13 byla vydražena za GBP 1,497,250, vyvolávací cena: GBP 1,000,000 - 1,500,000. (Obr. vlevo)

První sebrané vydání Shakespearových her, „First Folio“: nejdůležitější kniha anglické literatury a s Biblí krále Jakuba vydána jen o několik málo let dříve, jedna z dvou největších knih anglického jazyka.
Kvalitní kopie, z konce sedmnáctého nebo začátku osmnáctého století, vazba z telecí kůže.
Tato kopie postrádá čtyři úvodní listy, ale jak zaznamenal Antony West: „Jedním z pozoruhodných rysů této kopie jsou čistota a křehkost listů. Text je prakticky svobodný, se ztrátou dopisů, spíše než slova, kolem deseti listů…“ (Shakespearovo First Folio, Historie knihy, svazek II. Nový světový cenzus pro First Folio, s. 131)
Obsahuje třicet šest her. First Folia je kardinálním bodem všech Shakespearových dramatických děl, kolem nichž se točí všechna Shakespearova stipendia od prvního vydání na začátku sedmnáctého století.
3 části v 1 svazku, 450 listů z 454 (titul a tři další úvodní listy doplněny v podobě fotokopie).
First Folio obsahuje třicet šest Shakespearových her, z nichž osmnáct bylo vytištěno úplně poprvé. Dvě hry, Perikles a Dva vznešení příbuzní, byly vydavateli úmyslně opomenuty, protože bylo známo, že nepatří k Shakespearovým vlastním pracím nebo se vyskytly problémy s přežívajícími texty a právy. Ztracená hra Marná lásky snaha byla vynechána ze stejných důvodů nebo se mohla dochovat pod jiným názvem. Pravděpodobné vyjmutí těchto tří stran z rukopisu hry Sir Thomas More, nyní v British Library, žádné soudobé rukopisy nebo kopie pro nápovědy se nedochovaly (tři rukopisy hry nazvané Cardenio, asi od Shakespeara a Fletchera, zachovány až do osmnáctého století, ale nyní ztraceny). Mimo Folio se proto mohlo navždy ztratit následujících osmnáct her: Konec dobrý, všechno dobré, Antonio a Kleopatra, Jak se vám líbí, Komedie omylu, Coriolanus, Cymbelín, Jindřich VI., část první, Jindřich VIII., Julius Caesar, Král Jan, Macbeth, Oko za oko, Zkrocení zlé ženy, Bouře, Timon z Athén, Večer tříkrálový, Dva kavalíři z Verony a Zimní pohádka.
Zkrácená německá verze hry Dvou kavalírů z Verony byla publikována v roce 1620 anglickou turistickou společností. Text druhé, třetí a čtvrté strany folia byl vydán na konci sedmnáctého století; nadto poskytuje opis nebo „kontrolu“ textu pro dvacet sedm her nedávných teoretických výtisků takových jako The Oxford Edition (viz Stanley Wells a Gary Taylor, William Shakespeare, Průvodce texty, s. 145-47 a s.70).
Shakespeare zemřel v roce 1616 a zdá se, že nevyvinul žádné úsilí během svého života, aby získal výtisk svých vydaných her. V této době byly hry sepisovány hlavně proto, aby mohly být předvedeny, a žádný autor před rokem 1623 nevěnoval celý svazek zcela svým dokončeným hrám (dalším pozoruhodným faktem o First Folio - Hry od Bena Jonsona se objevily uprostřed jeho kariéry v roce, kdy Shakespeare umírá, ale toto téma obsáhla poezie). To nebylo také pravděpodobně v zájmu hereckých společností, jakou byla např. Královská společnost, jejímž členem a podílníkem byl i Shakespeare.
Není ve skutečnosti jasné, kdo zahájil plánování souborného vydání svých her. Shakespeare je mohl povzbudit v posledních několika málo letech svého života a mohl diskutovat se svými hereckými kolegy v Královské společnosti (před rokem 1603 divadelní společnost Lorda Chamberlaina). Jak poznamenal Stanley Wells: Je důležité, že si zapamatoval pouze tři kolegy, kterými byli zvláště Richard Burbage (asi 1566-1630) a Henry Condell (asi 1576-1627). Byli to neohrožení Heminges a Condell, dva kolegové, kteří vzali na sebe primární odpovědnost za shromažďování různých textů a úprav, bez předchozích zkušeností, do formy, ve které mohly být zveřejněny. Rukopisy obsahovaly „playbooks“ (kopie pro nápovědu) a co bylo dost nemilosrdně známé jako „foul papers,“ tj. Shakespearovy vlastní pracovní koncepty. Heminges a Condell si všímají ve svých listech ve First Folio, že „jeho mysl a ruka se společně sešly a to, co si myslel, pronesl s takovou nenuceností, která se vyskytuje jen zřídka“. Některé z těchto „foul papers“ byly přepsány do čistopisů profesionálními písaři, např. Ralphem Craneou, který pracoval pro Královskou společnost. Crane nepochybně připravil přepisy Bouře, Dvou kavalírů z Verony, Veselých paniček windsdorských, Oko za oko, Zimní pohádky a (asi) Cymbelína. Žádné z těchto dochovaných příkladů Craneovy práce nejsou známé. Heminges a Condell později měli rozhodující zaměstnání – vybírali do sborníku co zahrnout a co vyloučit (Perikles, Dva vznešení příbuzní, Sir Thomas More, Candenio a Marná lásky snaha).

CHRISTIANUS (DRUTHMAR) de STAVELOT, VÝKLAD K EVANGELIU PODLE MATOUŠE, zdobený rukopis v latině a řečtině, v jednoduché, lidové němčině (asi starofranština/dolnofranština), na pergamenu [Německo (s největší pravděpodobností Bamberg), druhá polovina jedenáctého století].
152 listů, v suché jehle, 31 řádků v temně hnědém inkoustu v krásném pozdním karolínském rukopise, mnohé strany s ornamentální výzdobou, četné malé kapitály, monogramy v tmavě hnědém inkoustu v odsazení na levém okraji, poznámky červeným inkoustem, čtyři 2- až 3řádkové monogramy v cihlové červené; pozdně středověká vazba v ovčí kůže na silných dřevěných deskách.
Položka č. 1 byla vydražena za GBP 505,250, vyvolávací cena: GBP 100,000 - 150,000. (Obr. uprostřed)
 
PLÚTARCHOS, VIES DE ROMULUS ET DE CATON D'UTIQUE (ŽIVOTY ROMULA A CATA ML.), ve francouzském překladu Simona Bourgoyna, iluminovaný rukopis na pergamenu [Paříž, asi 1508].
218 listů (jeden prázdný), na stránce 28 řádků, text černým a temně hnědým inkoustem, poznámky a názvy kapitol červeným a modrém inkoustem, četné malé monogramy ve zlaté barvě na červeném a modrém pozadí, další velké iniciály v modré na červeném pozadí, padesát čtyři velkých, celostránkových miniatur Jeana Pichorea, Mistra Philippa de Gueldre a dalšího umělce, třináct stran s poznámkami pro iluminátora jemným inkoustem na okrajích.
Položka č. 3 byla vydražena za GBP 505,250, vyvolávací cena: GBP 400,000 - 600,000. (Obr.
 vpravo) 

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:


Vydáno: 06.02.2011