Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Z obsahu 4. čísla 2010. XXVII. roč. Print Quarterly

 

Print Quarterly
roč. XXVII, č. 4, prosinec 2010


Hlavní články:

Maria Fiori, Grafická sbírka Francesca Ricchino
str. 359-371

Autorka považuje Francesca Ricchino za jednoho z nejzajímavějších, i když doposud málo známých umělců žijící v Lombardii v letech 1518-1573. V bádání o tomto umělci značně napomůže podle Marie Fiori nedávno objevený seznam jeho majetku v archivu v Brescii. V článku sleduje vztah grafických listů, sloužících malířovi jako předlohy, s  výslednými obrazy.An Van Camp, Lepty od sběratele kreseb Nicolaese Flincka
str. 371- 381

Nicolaes Anthoni Flinck se narodil  r. 1646 jako jediný syn holandského malíře a sběratele grafiky, který se mj. učil u Rembrandta. Nicolaes byl znám jednak jako dědic otcovy sbírky grafiky a také jako sběratel kreseb. Nedávno byla  v Britském muzeu v Londýně objevena kolekce sedmi leptů, z nichž šest autor článku spolehlivě připisuje tomuto sběrateli – amatérskému grafikovi. Některé z těchto grafik byly v minulosti mylně připisované Rembrandtovi. An Van Camp doufá, že vedle vcelku deseti známých exemplářů těchto leptů se najdou ve sbírkách po světě další grafiky od tohoto umělce – sběratele.


Margaret Bear, Projekt F. Ernesta Jacksona na obrazovou výzdobu pro školy
str. 381-393

V letech 1917-1922 Londýnská městská rada  zvažovala možnost produkce vlastních litografií, které by byly použity pro výzdobu škol a nahradily zejména německé a jiné evropské levné, masově produkované tisky. Cílem bylo vyrobit umělecky kvalitnější a výchovné anglické litografie. Hybnou silou v tomto úsilí byl známý učitel litografie na několika školách a propagátor litografie F. Ernest Jackson, dědeček autorky článku. Tento projekt po letech úsilí ztroskotal a relativně málo tisků, které za tímto účel vznikly, se zachovalo.  (Obr.)


Kratší články:

Ryan E. Gregg, Vasari a pohledy na německá města    
str. 392-396

Waldemar Deluga, Portérty holandských rabínů    
str. 396-400


Poznámky a informace:       
str. 401-440

Na str. 422 píše Martin Hopkinson o výstavě ex-libris Josefa Váchala v Regionálním muzeu v Teplicích v r. 2009. Vyzdvihuje Váchala jako jednoho z nejproduktivnějších a nejoriginálnějších autorů tohoto žánru (a také jako autora patrně největšího známého ex-libris pro Františka Procházku z r. 1923). Poměrně malou znalost Váchalova díla mimo Českou republiku přikládá autor nedostatku literatury o Váchalovy v jiném, než českém jazyce.

Recenze katalogů a knih     
str. 440-457

Obsahuje mimo jiné:
Nicolas Goodison, Terry Frost,
recenze publikace Dominica Kempa, Terry Frost Grafika, A Catalogue Raisonée, Surrey a Burlington, VT, Lund Humphries, 2010

Jutta Vinzent, Východní a západní grafika
Ludwigs Grafik 2 –Ost/West,
editor Brigitte Franzen, výstavní katalog, Ludwig Forum für Internazionale Kunst Aachen, Cologne, Buchhandlung Walther König, 2010


(Zpracovala: Irena Goldscheiderová)
 


Vydáno: 07.02.2011