Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Bodo Korsig - LIMITS

 Stadtgalerie Saarbrücken, St. Johanner Markt 24 /Německo
12. 2. - 27. 3. 2011

Bodo Korsig se narodil roku 1962 v Žitavě, střídavě žije a pracuje v Trevíru a v New Yorku. Jeho dílo zahrnuje malířství, sochařství, instalace, velkoformátové dřevořezy tištěné silničním válcem. Motivy obrazů a reliéfů připomínají mikroskopické zvětšeniny nepatrných bytostí; působí současně dekorativně a nebezpečně tím, že se jim pozorovatel obrazů pro jejich velikost může jen obtížně vyhnout. Od určité doby se Bodo Korsig, jehož obrazy obsahují elementy písma, zabývá tvorbou knihy. Ve spolupráci s autory jako jsou Paul Auster, Akira Tatehata, Zao Zhang nebo Peter Wawerzinek vznikají i prostorové knižní objekty velké krásy. Bodo Korsig získal v Praze na Mezinárodním trienále grafiky - téma linořez dnes - 2004 Grand Prix a v roce 2007 měl samostatnu výstavu v Českém muzeu výtvarného umění v Praze.
Výstavu provází katalog. 

Der 1962 in Zwickau geborene Künstler lebt heute in Trier und New York. Sein Werk umfasst Malerei, Skulptur und Installation sowie großformatige Holzschnitte, die mit einer Straßenwalze gedruckt werden. Die Motive seiner Bilder und Reliefs erinnern häufig an mikroskopische Vergrößerungen winziger Lebewesen; sie wirken zugleich dekorativ und bedrohlich, da sich der Betrachter den Bildern wegen ihrer Dimensionen kaum entziehen kann. Seit einiger Zeit beschäftigt sich Korsig, dessen Bilder schon seit langem auch Schriftelemente enthalten, mit der Buchkunst. In Zusammenarbeit mit Autoren wie Paul Auster, Akira Tatehata, Zao Zhang oder Peter Wawerzinek entstehen zum Teil raumgreifende Buchobjekte von großer Schönheit.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. 
 
Pozvánka: 
 
 


Vydáno: 07.02.2011