Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Národní technické muzeum se znovu otevírá veřejnosti

 


 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
KOSTELNÍ 42, PRAHA 7

Jako den slavnostního znovuotevření muzea byl stanoven 15. únor 2011, kdy si připomínáme 180. výročí narození významného mecenáše, architekta a stavitele Josefa Hlávky.
Budova Národního technického muzea je poprvé za svoji více jak sedmdesátiletou historii celá určena jen muzejním účelům. Na více než pěti a půl tisících metrů čtverečních budou moci návštěvníci vidět na pět tisíc exponátů. Národní technické
muzeum se tak stává svébytnou muzejní, vědeckou a vzdělávací institucí.

DĚJINY MUZEA:
Předchůdce českého muzea techniky lze spatřovat ve sběratelských aktivitách stavovské inženýrské školy (založené 1717), pražské polytechniky (1806) a Českého průmyslového muzea (1873). Technické muzeum bylo ustaveno roku 1908 pod názvem Technické muzeum Království českého s moderním programem dokumentace hlavních vývojových trendů technického vývoje, hodnocení jejich přínosu společnosti a uchovávání reprezentantů tohoto vývoje budoucím generacím. U založení muzea stáli profesoři dnešního Českého vysokého učení technického, které je nejvýznamnějším partnerem muzea dodnes. České muzeum techniky přispívalo již od svého založení k pochopení povahy a smyslu moderní civilizace a činí tak dodnes.
První sbírky byly veřejnosti zpřístupněny v roce 1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Samostatná muzejní budova vyrostla v letech 1938–1941 na pražské Letné. Když byla po svém dokončenízabrána tehdejší okupační správou, muzeum nalezlo útočiště v nevyhovujících prostorách pražské¨Invalidovny. Zde bylo muzeum až do povodní v roce 2002. Po válce nebyla budova navrácena muzeu celá, ale pouze jedna třetina. První expozice zde byla instalována v roce 1949. V roce 1951 bylo muzeum postátněno a ústav získal dnešní název. Teprve po roce 1989 získalo NTM ke svému užití všechny prostory muzea a mohlo být přistoupeno k náročné stavební rekonstrukci a tvorbě nových expozic.

Návštěvníky muzea v první vlně otevření čeká hned pět zcela unikátních expozic, reprezentujících pokrok vědy a techniky v uplynulých staletích. Zpřístupněna bude dopravní hala, expozice Architektury, stavitelství a designu, expozice Astronomie, Tiskařství a Fotografický ateliér.

Dopravní hala v samostatných příbězích ukazuje celý historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a v kratších exkurzech pak i úseky z dějin železniční dopravy a vývoje hasičské techniky na území České republiky.
Muzeum architektury a stavitelství představí nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích od druhé poloviny 19. století až po současnost.
Expozice Astronomie, koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd v podobě jedinečných sbírkových předmětů, líčí dějiny astronomického poznání.
S vývojem tiskařských technologií od vynálezu knihtisku až po současnost má návštěvník možnost se seznámit v expozici Tiskařství připomínající svou průmyslovou atmosférou tiskařskou dílnu.
Vývoj fotografie, její uplatnění a vliv na společnost, je prezentován společně se základními fotografickými procesy, jejich vývojem a principy ve skleněném fotografickém ateliéru.


Více:
 


Vydáno: 15.02.2011