Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


José (Jusepe) de Ribera - 420. výročí

 
José (Jusepe) de Ribera
španělský malíř a rytec

12. 1. (pokřtěn 17. 2.) 1591, Játiva (Valencie) - 2. září 1652 Neapol

 


José (Jusepe) de Ribera zv. Lo Spagnoleto, španělský barokní malíř, kreslíř a grafik byl ve Španělsku žákem Francisca Ribalty, později odešel do Itálie, kde studoval Correggiova a Tizianova díla, v Římě se zabýval Caravaggiovou šerosvitnou malbou. Od roku 1616 působil jako dvorní malíř v Neapoli.
J. Ribera je významným představitelem caravaggiovského naturalismu v Itálii. Ve své malířské tvorbě volil s oblibou náměty umučení, které jsou charakteristické expresivitou a dramatickými protiklady světla a stínu.
Vytvořil též řadu virtuózních kreseb, hlavně rudkou a perem a v letech 1620-20 byl také činný jako grafik. Techniku leptu dokonale zvládl již pro uměleckou grafiku. Připisuje se mu 18 leptů, z nichž
nejdůležitější vznikly v letech 1621-28 a sloužily pak dále umělcům jako kompoziční vzory. K nejvýznamnějším grafickým listům patří:
Sv. jeroným (1624), Umučení Sv. Bartoloměje (1624), Opilý Silén (1628) a Básník.
 

J. RiberaDrunken Silenus (Opilý Silén), 
lept, 1. stav, 1628, 27,6 x 35 cm


Vydáno: 17.02.2011