Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Árpád Luzsicza - Moje ploty

 

Galéria umenia, Björnsonova 1, Nové Zámky
10. 3.  - 30. 4. 2011

Árpád Luzsicza (1949), je výtvarníkom s osobitým pohľadom na svet, kde dôležitú úlohu zohráva hravosť a absurdný humor. Jeho dráha stojí mimo hlavných dobových prúdov. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. L. Čepelák, 1977 – 1982). Venuje sa kresbe, maľbe, grafike a sochárstvu. Má blízky vzťah k literatúre, jeho kresby a grafiky sa pravidelne objavujú v literárnych časopisoch (Kalligram, Élet és Irodalom, Új Symposion atď).
Na výstave v Nových Zámkoch sa predstaví výberom z novších kresieb (Moje ploty, 2009 – 2010) a objektov (1999 – 2009). V sérii kresieb spracoval jednu tému, z rôznych pohľadov. Je to civilizačný motív plota – zábrany, ktorý zasadil do metaforickej krajiny. V spontánnych lineárnych kresbách, svojráznym humorom poukázal na spolunažívanie prírody s cudzorodým prvkom. Sochárske práce autora sa vyznačujú archetypálnou znakovou rečou a magickým videním. Neraz v nich reaguje na nájdené objekty – parodujúc fetišizmus vecí i konvenčných významov (4 akty, 1999 – 2004). Žije a tvorí v Budapešti.
Kurátor výstavy: Helena Markusková
Pozvánka:


Vydáno: 10.03.2011