Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Z obsahu 1. čísla XXVIII. ročníku Print Quarterly

 

Print Quarterly
roč. XXVIII, č. 1, březen 2011

První číslo letošního ročníku Print Quarterly přináší zajímavý editoriál od Antonyho Griffithse, vedoucího grafické sbírky v Britském muzeu a člena redakční rady PQ. 
Tento čtvrtletník totiž poprvé za 27 let své existence mění šéfredaktora. Za odcházejícího Davida Landau nastupuje Rhoda Eitel-Porter. Antony Griffths se ohlíží na začátky existence časopisu a vyzdvihuje obdivuhodný přínos Davida Landau. Ten inicioval založení časopisu, 27 let ho obdivuhodně vedl a v začátcích dokonce částečně financoval, mj. z velice úspěšného podnikání jako majitel reklamních novin a prodejce zmrzliny. Autor připomíná také nezměrnou schopnost bývalého šéfredaktora řešit problémy, na začátku přišel David Landau např. na nápad tisknout na tlustším papíře, aby se zamaskovala útlost publikace. Editoriál je zajímavým nahlédnutím do nitra tohoto velice váženého mezinárodního odborného časopisu, bez kterého je bádání o historii i současnosti grafiky nemyslitelné. Za to - říká Antony Griffths - dluží odborníci na grafiku Davidu Landau velký vděk.

 Hlavní články

Sean Roberts, Nový pohled na Geographia od Francesca Rosselliho a Berlinghieriho      p. 4
Autor přehodnocuje teorie, které připisují autorství rytin map z tohoto souboru Rosellimu a snaží se dokázat, že Roselliho podíl na tomto největším ryteckém díle renesanční Florencie byl ve skutečnosti malý.       

Camilla Murgia, Raphael Morghen a Paříž     p. 18
Italský grafik Raphael Morghen přišel v roce 1812 do Paříže, považované tehdy za kulturní a umělecké centrum Evropy. Mezi jeho plány bylo mj. založit grafickou školu, což se mu nepodařilo. V Paříži ovšem vytvořil několik slavných leptů, včetně Napoleonových portrétů.


Elizabeth Reede, Ad Reinhardt: Vizuální vnímání a portfolia sítotisků      p. 34
Článek se zabývá tvorbou závěrečného období tohoto amerického představitele abstraktního umění. Zkoumá mj. jeho obecné teorie vnímání umění a jeho teorie barev a formy. Pozornost je také věnovaná vztahu mezi jeho obrazy a grafikou, konkrétně technikou sítotisku. 

Zpracovala: Irena Goldscheiderová

Kratší články

Giulio Girondi a Matteo Crespi, Nový grafický list od Nicoletta da Modena     p. 45
Erik P. Löffler, Identifikace námětu série Malých Krajin    p. 46
Joachim Jacoby, Sadelersův nerealizovaný projekt podle Hanse von Aachen    p. 50
Maroussia Oakley, Arthur Hughes v archivu firmy Dalziel   

Poznámky a informace
Recenze katalogů a knih

 

 


Vydáno: 17.03.2011