Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Novomestský osteň - slovenský kreslený humor a satira

 

Galéria M.A. Bazovského, Trenčín
8. 4. - 15. 5. 2011

Na začiatku 20. storočia prenikli humor, komično, groteska i karikatúra rázne medzi fenomény moderného života a do výtvarného umenia sa zaradili ako jeho rovnocenné, nielen okrajové súčasti.
Kreslený humor, satira i karikatúra - ako osobité výtvarné žánre v súčasnosti zasahujú do rôznych oblastí výtvarného umenia a predstavujú prirodzenú súčasť foriem vizuálnej komunikácie, ako jeden zo spôsobov sebareflexie spoločnosti. Prvky kresleného humoru dnes ďaleko presahujú jeho rámec a tvoria kontext tvorby aj takých výtvarníkov, ktorých primárne nezaraďujeme medzi humoristov. Súčasný kreslený humor má veľa tvárí. Rodí sa z chuti a zo snahy prenikať pod povrch vecí, k podstate skrytej pod povrchom každodennej reality. Nechýba mu snaha rozosmiať i poučiť, varovať i útočiť na neduhy spoločnosti.
Tieto ambície a ciele prezentuje aj celoslovensky významná súťažná prehliadka humoristickej tvorby, organizovaná v trenčianskom kraji v Novom Meste nad Váhom v dvojročných intervaloch už od roku 1982. Novomestský osteň - bienále kresleného humoru a satiry.
Popri hlavných organizátoroch, ktorými sú Nové Mesto nad Váhom a Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom, sa na jeho konaní už od jeho vzniku svojou odbornou pomocou spolupodieľa aj Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.
Novomestský osteň sa stal jedným z najvýznamnejších humoristických výstavných podujatí na Slovensku už v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a túto výsadu si zachoval dodnes. Aj keď sa v súčasnosti podobných projektov organizuje oveľa viac, nie každému z nich sa podarilo pretrvať nepretržite takmer tridsať rokov.
Za toto časovo úctyhodné obdobie vznikla v  archíve Mestského kultúrneho strediska rozsiahla zbierka slovenského kresleného humoru, ktorá sa s novými a novými ročníkmi Novomestského ostňa postupne rozrastá a v súčasnosti patrí medzi najpočetnejšie a najkvalitnejšie na Slovensku.
Sú v nej sústredené stovky vynikajúcich kresieb a malieb, ktorých autormi sú renomovaní slovenskí umelci - karikaturisti, získavajúci významné ocenenia na európskych i celosvetových súťažiach humoristickej tvorby.
Výber z už 15. uskutočnených ročníkov reprezentuje výstava pod názvom Slovenský kreslený humor a satira. Na výstave, ktorá predstavuje najkvalitnejšie práce 48 slovenských umelcov, sa možno zasmiať aj na vtipnom a kvalitnom humore  nestora slovenského humoru Viktora Kubala ( 1923 – 1997). Na výstave sú zastúpené aj diela ostatných, verejnosti známych  umelcov – karikaturistov, uznávaných nielen na domácej pôde, ale predovšetkým v zahraničí. Patria medzi nich Kazo Kanala (prezident Slovenskej únie karikaturistov), František Bojničan, Vojto Haring, Fero Jablonovský, Ivan Kováčik, Koloman Leššo, Miroslav Motyčík, Fero Mráz, Jozef Olšavský, Olga Pazerini, Bobo Pernecký, Júlia Piačková, Oliver Solga, Milan Stano (vydavateľ kníh o humore a časopisu Kocúrkovo), Laco Torma, Milan Vavro, Fedor Vico, Viliam Živický a mnohí ďalší.
Početnú skupinu autorov tvoria aj umelci – karikaturisti  z trenčianskeho kraja: novomešťania Vlado Pavlík, Roman Sika, Miro Ďurža (1944 - 2006), či Milan Juriš zo Starej Turej, ktorý za zúčastnil všetkých ročníkov Novomestského ostňa.
V publikácii určite zaujmú aj kresby a karikatúry trenčanov Ľubomíra Kotrhu (medzinárodne najoceňovanejšieho slovenského autora), Ladislava Belicu, dvojice Williho Webera & Tibora Vrtíka aj dubnického výtvarníka Jozefa Vydrnáka. Tak ako Vydrnákove kresby, určite zaujmú aj kvalitné diela Vladimíra Polakoviča a Júlie Piačkovej - umelcov, ktorí sa venujú primárne iným výtvarným disciplínam.
Súčasťou výstavy, ktorá je výsledkom spoločnej dlhoročnej spolupráce oboch inštitúcií - Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom, je aj reprezentatívna publikácia s rovnomenným názvom, mapujúca históriu Novomestského ostňa prostredníctvom bohatej obrazovej prílohy diel najvýznamnejších autorov – účastníkov Novomestského ostňa a ich autorských profilov.


Vydáno: 27.04.2011