Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


55. editorial

 


Vlastislav Hofman, Slepý hoch, 1917, kolorovaný linoryt (detail)
Z výstavy v galerii Kubista, v Domě U Černé Matky Boží


Vážení čtenáři,
zatím jako první připomněla 27. dubna Galerie Kubista výročí ne ledajaké – 100 let zrození českého kubismu. Odstartoval jej roku 1911 odchod avantgardní Skupiny výtvarných umělců ze spolku Mánes a stavba domu U Černé matky Boží na pražském Ovocném trhu v letech 1911-1912. Zde jmenovaná Kubista sídlí a zde se nachází expozice českého kubismu NG v Praze. Je známo, že české kubistické architektuře patří světový primát, a že naprosto originální se stala česká verze v umění užitém a nábytku. K méně známým, leč zásadním stavbám patří i Gočárova Bauerova vila v Libodřicích, kompletně zrekonstruovaná díky mimořádnému úsilí Nadace českého kubismu (www.nck.cz). V dubnu 2010 tu bylo zpřístupněno Muzeum a galerie kubistického designu 10. – 30. let 20. století, stylový a dobový nábytek, stylová výtvarná díla a drobný design. V interiéru jsou prezentovány ukázky z největší sbírky kubistické keramiky na světě. Tato nadace spolupořádala výše zmíněný slavnostní večer v Kubistě, a s ní se spolupodílela u příležitosti 8. výročí galerie na speciálním vydání čtvrtletníku Fresh (www.futurista.cz) o novinkách českého designu. Kromě českého malířství zasáhl kubismus velmi specificky (prolnutím německého expresionismu a francouzského kubismu) i do domácí grafické tvorby. Hlavním impulsem se v roce 1913 stala, pro již připravené umělce Emila Fillu, Bohumila Kubištu, Josefa Čapka, Václava Špálu, Vincence Beneše, Otakara Kubína, výstava Picassa, Braquea, Deraina Grise a Sofficiho v Mánesu, s významně zastoupenou grafickou tvorbou. Mohu v této souvislosti odkázat na zasvěcený článek Jany Wittlichové Grafika českého kubismu v tištěném dvojčísle Grapheionu 3-4/1997. Na současné výstavě v Kubistě si připomeneme dalšího z největších protagonistů českého kubismu, Vlastislava Hofmana , jehož odkaz spravuje nadace Vl. Hofmana (www.vlastislavhofman.cz). Hofmanovu pozoruhodnému grafickému dílu se věnuje Mahulena Nešlehová v rozsáhlé studii Vůle k originalitě, grafická tvorba Vlastislava Hofmana ve sborníku Grapheionu 2006. Co se vlastního, a pro českou kulturu tak významného výročí týká, uvidíme, jaké další projekty mu budou v průběhu roku věnovány. Zatím se ale žádné jiné nerýsují…
Z čerstvě zahájených pražských výstav bych ráda upozornila na obrazy a kresby Petra Kvíčaly v DOXU. Petr Kvíčala:Sight-specific představuje cykly z posledních dvou let a nejnovější malby Zig Zag Corridor na zdech úzké rampy dlouhé 22 metrů, pro kterou se pro-cházející divák, díky specifickým optickým kvalitám malby, stává spoluhráčem. Cykly obrazů měst, provázené kresbami pořízenými in situ, dokládají genezi výsledné monumentalizace malých liniových úvah do velké geometrické formy, netratící nic ze svěžího náboje prvního dojmu. Kvíčala v DOXu představuje velmi šťastné setkání díky architektuře, která podtrhuje umělcův cit pro prostor a rozvíjí „ ornamentální“ kvality jeho díla. 
JIŘÍ KUBOVÝ – VE VZDUCHU (Z cyklu Severní okruh)- výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem věnovaná dosud značně opomíjenému, ale ne o to méně významnému umělci z Ústí nad Labem, řazenému ke „kolářovskému“ prolínání obrazu a vizuální poezie. Roudnická výstava se však soustřeďuje na obrazy a kresby ( Ptáci, V atmosférickém prostoru, Absence hmoty) spojené s  přírodními jevy a krajinou, na způsoby jejich uchopení, které charakterizuje rozmanitost výtvarného jazyka včetně konceptualismu, minimalismu, stejně jako rozmanitost použitých všedních a nalezených materiálů (provazy, dráty, sololit, neony, noviny, reproduktory), aniž by autor ztrácel živý kontakt s původním východiskem obrazu – krajinou jako zázračným zdrojem poezie.
V bohatém zpravodajství tohoto vydání najdete na 50 zpráv z domova, ze zahraničí, z aukcí z mezinárodních soutěží, z konferencí, ze světa studentských projektů, výročí, veletrhů atd.
Grapheion vám tentokráte zasíláme novým způsobem. Věříme, že ve prospěch vás čtenářů i nás, kteří jej připravují.
S Hanou Aulickou přejeme hezké chvíle s Grapheionem a těšíme za 14 dní na shledanou.
Vaše Simeona Hošková.
 
 
 

Vydáno: 28.04.2011