Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Vojtěch Lanna ml. - 175. výročí

 
Vojtěch  (Adalbert) rytíř Lanna
český průmyslník, podnikatel a kulturní mecenáš

29. květen 1836, Praha – 31. leden 1909, Merano


 

 

Vojtěch Lanna ml. byl odborně připraven a vzdělán, aby pokračoval v odkazu svého otce, zakladatele lannovských podniků. Postupně se však stal též vůdčí osobností pražské sběratelské smetánky. Stal se jednatelem Společnosti vlasteneckých přátel umění, členem Krasoumné jednoty a kores­pondentem vídeňského muzejního spolku a členem četných zahraničních spolků přátel umění. Později působil jako předseda komise pro nákup uměleckých předmětů Umělecko-průmyslového muzea v Praze, ale zejména i jako jeho velký mecenáš (jeho rozkvět podporoval nejen velkými finančními prostředky, ale také darováním uměleckých předmětů či ucelených kolekcí - např. v roce 1906 věnoval muzeu svou nejoblíbenější sbírku skla o 1114 předmětech). Rovněž tak i obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění obohatil značnými dary a hlavně věnováním obsáhlé sbírky originálních rytin a heliografických reprodukcí, znázorňující vývoj grafického umění, a věnováním velmi cenné sbírky kreseb, zejména domácích umělců.
Vojtěch Lanna ml. byl v roce 1868 povýšen do šlechtického stavu, v roce 1877 obdržel Rytířský kříž Řádu císaře Františka Josefa I., v roce 1891 byl jmenován doživotním členem panské sněmovny říšské rady a město Praha ho později ocenilo pamětní medailí.
(Více:www.vila-lanna.cz a Ottův slovník naučný)

 

 


Vydáno: 26.05.2011